Modul energetická náročnost budov (ENB 2011)

Modul ENB již nedodáváme. Nahradil jej modul Průkaz 2013, který je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Modul ENB je určen ke zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Lze ho spustit jen z programu TV nebo HB. Umožňuje zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy včetně grafického vyjádření.

Modul je zpracován na základě vyhlášky č. 148/2007 Sb. a dokumentace publikované k NKN. Dále byl doplněn o výpočet Polyfunkčních budov v souladu s ČSN EN 15271. Další úpravy budou průběžně prováděny na základě očekávaných změn ve vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Nová verze z roku 2011 byla doplněna o další klimatická data. Jedním z nejdůležitějších důvodů, které nás vedou k vydání této nové verze modulu ENB je nejednotnost klimatických dat, která se při výpočtech související s hodnocením budov používají. Jedná se zejména o podstatné rozdíly v hodnotách globálního slunečního záření, které výrazně ovlivňují výsledek hodnocení budovy.

Modul ENB společnosti Protech pracuje s klimatickými daty podle podkladů publikovaných k programu NKN (Národní kalkulační nástroj). Jiná klimatická data jsou nabízena programem Energie (doc. Svoboda) a jiná data jsou publikována jako podklad pro hodnocení pasivních domů v TNI 73 0329 a 30. O jaké rozdíly se jedná je vidět v následující v tabulce, kde jsou uvedeny hodnoty globálního měsíčního záření (kWh/m2.měsíc) u výplní orientovaných na JZ.

JZ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
TNI 44,0 51,0 76,0 86,0 98,0 88,0 97,0 100,0 86,0 71,0 32,0 26,0
Energie Praha 23,8 38,0 58,0 76,9 88,8 83,0 83,8 86,9 65,0 51,1 26,1 16,9
Energie Brno 31,3 48,0 68,0 78,0 93,8 88,8 98,0 91,9 71,9 61,1 30,0 25,0
Energie Ostrava 28,8 43,8 61,9 73,0 90,0 86,9 91,9 86,9 63,0 55,0 30,0 21,9
ENB oblast 1 10,5 17,5 33,5 44,5 60,0 64,6 64,2 58,2 42,1 27,4 12,5 8,9
ENB oblast 2 14,4 20,4 34,0 42,8 56,3 60,3 63,5 57,0 43,4 31,6 15,5 11,7
ENB oblast 3 9,8 17,1 32,6 44,9 61,1 64,0 65,5 59,9 45,5 27,6 12,0 8,0
ENB oblast 4 12,6 18,7 30,9 40,5 55,2 57,3 59,7 54,6 39,7 29,0 13,6 11,1
JZ I
%
II
%
III
%
IV
%
V
%
VI
%
VII
%
VIII
%
IX
%
X
%
XI
%
XII
%
TNI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Energie Praha 54,0 74,5 76,3 89,4 90,6 94,3 86,4 86,9 75,6 71,9 81,5 65,0
Energie Brno 71,1 94,1 89,5 90,7 95,7 101,0 101,0 91,9 83,6 86,0 93,7 65,0
Energie Ostrava 65,4 85,9 81,4 84,9 91,8 98,8 84,7 86,9 73,3 77,5 93,8 84,2
ENB oblast 1 23,8 34,3 44,0 51,7 61,2 73,4 66,2 58,2 48,9 38,6 39,0 34,2
ENB oblast 2 32,7 40,0 44,7 49,7 57,4 68,5 65,5 57,0 50,5 44,5 48,4 45,0
ENB oblast 3 22,2 33,5 42,9 52,2 62,3 72,7 67,5 59,9 52,9 38,8 37,5 30,7
ENB oblast 4 28,6 36,6 40,6 47,1 56,3 65,1 56,3 54,6 46,1 40,8 42,5 42,7

V modulu ENB 2011 jsou k dispozici všechna výše uvedená klimatická data. Při použití těchto dat bude vycházet příznivější hodnocení budov. Ve stávající verzi lze dosáhnout příznivějšího hodnocení při použití metody výpočtu, která je na kartě Budova označena jako ENB-Výpočet 2.x.x Současně byla provedena úprava v hodnotě redukčního činitele b pro okna. Podle ČSN 73 0540-2:2011 se počítá při hodnocení budov s hodnotou b = 1,00