Nová Zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Požadavky a podmínky k podáním žádostí o dotaci v rámci programu NZÚ naleznete na www.novazelenausporam.cz.

V souboru programů a modulů firmy PROTECH, byl modul Průkaz 2013 doplněn a upraven podle metodických pokynů pro podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy (2015) a metodických pokynů pro podprogram Nová zelená úsporám - Bytové domy (2015)

V rámci přípravy programů pro NZÚ 2015 byly udělány i rozsáhlé úpravy spolupráce programu TV a TOB včetně úprav podle námětů uživatelů. Podrobnější popis změn a úprav programů naleznete v dokumentu Zpravodaj 2015.

Semináře k NZÚ

Aktuálně vypsané semináře naleznete na stránce Přehled seminářů a školení. Pokud žádný termín není vypsaný a máte zájem o účast na semináři věnováný zpracování žádostí k NZÚ, pošlete nám e-mail na protech@protech.cz.