Modul Obálka 2011

Výpočet energetické náročnosti obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011. Modul je určen k výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla Uem a požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N obálky budovy, metodou referenční budovy. Modul lze provozovat jen ve spolupráci s programem TV a HB. Výstupem z tohoto modulu je dokument Energetický štítek obálky budovy. Výpočet je prováděn na základě metody referenční budovy a lze ho zpracovat pro všechny typy vytápěných objektů (zón).