Umisťování spotřebičů na plynná paliva (UPS)

Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů. Požadavky na větrání místnosti, ve které jsou umístěny spotřebiče plynu do celkového výkonu 50 kW předepisuje TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Tento předpis definuje požadavky na objem místnosti a zajištění intenzity výměny vzduchu v místnosti, ve které mají být umístěny spotřebiče plynu provedení A, B nebo C.

Na základě zadání rozměrů místnosti včetně definování průvzdušnosti výplní otvorů a zadání seznamu spotřebičů plynu, které mají být do místnosti umístěny, provede program vyhodnocení a pokud místnost nesplňuje požadavek TPG 704 01, navrhne opatření, která umožňují do posuzované místnosti umístit požadované spotřebiče.

Práce s programem je podporována katalogem spotřebičů paliv.