Semináře Průkaz 2013

Dne 29.3.2013 byla na stránkách MV zveřejněna nová vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Nový modul Průkaz 2013, který nahrazuje stávající modul ENB je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Náplň seminářů

  • Zpracování Průkazů pomocí modulu Průkaz 2013. Výklad bude orientován na rozdíly mezi postupem podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a nové vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  • Zpracování žádostí o dotace k NZÚ. V tomto směru je modul Průkaz 2013 průběžně doplňován a upravován podle aktuálně platných Metodických pokynů k vypracování žádostí k NZÚ.
  • Nový systém ukazatelů energetické náročnosti budovy, stanovení referenční budovy, zónování budov, zdroje tepla, systémy přípravy TV, atd.
  • V rámci výkladu budou používány doporučené vstupní údaje podle TNI 73 0331:únor 2013 - Energetická náročnost budov - typické hodnoty parametrů technických systémů, užívání budov a klimatických dat pro výpočet a hodnocení energetické náročnosti budov.
  • V závěrečné části semináře bude probrána problematika stanovení součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí, vlivu zeminy na přenos tepla u konstrukcí přilehlých k zemině.

Přihlášení na semináře

Pravidelně aktualizovaný seznam připravovaných seminářů je k dispozici na stránce Přehled seminářů a školení.

Za kolektiv pracovníků společnosti PROTECH
Ing. Zdeněk Ryšavý