Zpravodaj - duben 2015 (archiv)

« Zpět na aktuální zpravodaj

Vážení obchodní přátelé,
na základě četných dotazů, žádostí a připomínek jsme se rozhodli vydat přednostně sadu programů potřebných pro zpracování žádostí o NZÚ ve verzi určené jen pro rodinné domky. Rozšíření programů o možnost zpracování žádostí i na bytové domy bude zveřejněno v první polovině května.

1. Zpracování žádostí v rámci programu NZÚ 2015

 • Ke zpracování žádostí pro oblast A a C. Stačí programy TV v.4.0.0 + TOB v. 15.3.0 + Průkaz 2013 v.4.0.0. Tyto nové verze budou umístěny na CD 551, které vydáme do konce týdne. K aktivaci výpočtů pro NZÚ 2015 RD bude potřeba aktivační soubor NZÚ2015 RD. Cena aktivačního souboru pro rodinné domy NZU2015 RD je 590 Kč.
 • Zpracování žádostí pro oblast B. Platí to, co je uvedeno v předchozím bodu pro oblast A, C s tím, že součástí dokumentace k této žádosti je výpočet nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období. K zajištění tohoto výpočtu nabízíme modul Letní teploty. Do modulu Letní teploty se načtou místnosti zadané v programu TV a nad vybranými místnostmi se provede výpočet vzestupu denní teploty. Cena modulu Letní teploty je 4 900 Kč.
 • Bytové domy: Další verze Průkazu 2013, která bude umožňovat i výpočet bytových domů, bude vydána v první polovině května. Stávající verze programů umožňují zahájit práce na těchto objektech. V zadání konstrukcí a zón nic nebrání. K aktivaci výpočtů pro NZÚ2015 BD bude potřeba aktivační soubor NZÚ2015 BD. Cena aktivačního souboru pro bytové domy NZU2015 BD je 590 Kč.

2. Nabídka nových služeb a verzí programů TV a TOB – TV2015.

Na CD 551 budou umístěny nové verze programů TV a TOB, u kterých byla kompletně přepracována spolupráce při zadávání konstrukcí. Tato úprava programů je označena jako TV2015 a k využívání těchto nových služeb (a řady dalších služeb popsaných dále) je potřeba nainstalovat aktivační soubor TV2015.
Úprava komunikace TV s TOB řešila následující problémy:

 • Nový způsob zadání konstrukcí zavedl jednoznačné přiřazení konstrukce v úloze s tabulkou 3 v ČSN 73 0540-2:2011. Tento nedostatek nám byl vytýkán zejména ze strany kontrolních orgánů.
 • Současně s tím je odstraněn problém se zobrazováním výsledků u objektů, kde průměrná vnitřní výpočtová teplota je odlišná od 20 °C.
 • Bylo provedeno propojení programu TOB a TV, které umožňuje zadávání oken z programu TV. Tím se výrazně zjednodušilo zadání oken, je zajištěno automatické předávání aktuálních hodnot o oknech z programu TOB do programu TV.
 • Současně jsou programy vybaveny novými tiskovými výstupy.
 • Po instalaci CD 551 budou programy TV a TOB pracovat v nové verzi TV2015. Vydáním dalšího CD bude tato funkce ukončena a programy začnou pracovat ve stávajícím režimu. Zájemci o tyto nové služby si mohou k aktivaci těchto nových služeb zakoupit aktivační soubor TV2015. Cena aktivačního souboru TV2015 je 1690 Kč. Uživatelům souboru Budovy2014 bude soubor TV2015 dodáván za cenu 1290 Kč.

3. Další služby vázané na aktivační soubor TV2015

 • Porovnání výpočtů. V nové verzi programů je pod TV2015 zahrnuta funkce porovnávání výpočtů Průkazů z různých úloh – viz tlačítko Export na kartě Hodnocení.
 • Výpočet korekčních činitelů stínění Fsh výplní otvorů. Metodické pokyny na rok 2015 uvádějí hodnoty Fsh korekčních činitelů v závislosti na výšce výplní nad terénem a nebo umožňují výpočet podle ČSN EN ISO 13790:2009, příloha G5. Tento výpočet byl doplněn do programu TOB2011. K aktivaci tohoto výpočtu je potřeba aktivační soubor Budovy2014 a nebo TV2015.
 • ZTM. Možnost rozlišení zadání ZTM-V (vlhkost), ZTM-K (kotvení izolační vrstvy), ZTM-N (výpočet vlivu jiného materiálu v izolační vrstvě – např. krokve ve střeše). K aktivaci této funkce je potřeba aktivační soubor Budovy 2014 a nebo TV2015

4. Technická pomoc 2015

Tak jako v předchozích letech je možné objednat technickou pomoc na rok 2015. Roční poplatek (12 měsíců) činí 1 200 Kč. Děkujeme uživatelům, kteří si již tyto služby zaplatili.

5. Důležité změny v modulu Průkaz 2013

Některé karty a dialogová okna (kde docházelo k častým chybám) byly doplněny o tlačítko s popisem NZÚ. Tlačítko je jednotně umístěno dole u tlačítek k uzavření karty, nebo okna. Tímto tlačítkem se spouští nápověda, kde jsou popsána specifika související s problematikou zadávání vstupních údajů v příslušné kartě nebo okně souvisejících s NZÚ. Byly provedeny úpravy v tiskových dokumentech. Určení obsahu dokumentace (stávající stav/nový stav) bylo přesunuto z karty Tisk na kartu Budova. Další novinkou bude tisk dokumentu s výpočtem výše podpory.

6. Tisk Krycích listů

Předpokládáme, že do konce měsíce května bude vydána nová verze Průkazu 2013, která bude umožňovat i tisk krycích listů. K využití této služby bude potřeba zakoupit aktivační soubor Krycí Listy.

7. Zaváděcí ceny

Pro zpracování NZÚ 2015 stačí soubor programů S42 (TV+TOB+Průkaz2013), který do konce května 2015 nabízíme za zaváděcí cenu 16 000 Kč. V ceně je i aktivační soubor NZÚ2015 RD.

Děkujeme za zasílání námětů a připomínek a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Ryšavý
Nový Bor 17.4.2015

« Zpět na aktuální zpravodaj