Nakládání s osobními údaji

PROTECH spol. s r.o. (dále jen PROTECH) se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit společnost PROTECH na webu bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.

Některé údaje, poskytnuté při využívání produktů a služeb společnosti PROTECH, mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon"). Společnost PROTECH se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně k účelům společnosti PROTECH. Společnost PROTECH tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Společnost PROTECH si vyhrazuje právo použít údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací kdykoliv odmítnout, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv. Všechny elektronické dopisy, které obdržíte od společnosti PROTECH, budou obsahovat návod, jak odmítnout jejich další zasílání.

Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace PROTECH nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu apod.

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte webové stránky společnosti PROTECH. Společnost PROTECH nepřezkoumávala všechny tyto webové stránky třetích stran a nemá vliv a nenese zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti PROTECH a společnost PROTECH neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Máte-li připomínky nebo otázky týkající se naší politiky v oblasti ochrany soukromí, kontaktujte nás na protech@protech.cz.