Produkty

Nabídka pokrývá oblast hodnocení budov a technických zařízení budov. Je-li to pro vlastní praxi potřeba, jsou programy buď přímo nebo nepřímo propojeny, aby bylo možné výstup z jednoho programů převzít jako vstup do navazujícího programu.

Lze vybrat programy, které jsou orientovány jen na hodnocení energetické náročnosti budov, nebo sestavit topenářskou linku počínaje výpočtem tepelných ztrát, dimenzováním otopných těles nebo podlahových smyček, návrhem vlastní otopné soustavy a v závěru kontrolou spalinové cesty v programu Komín.

Hodnocení energetické náročnosti budov

Dimenzování otopných a chladících soustav

Rozvod kapalin, vnitřní vodovody

Kotelny

Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA (Honorář)


Práce s programy je podporována rozsáhlou databází výrobků, která je udržovávna ve spolupráci s dodavateli.

Někteří dodavatelé si nechali zhotovit firemní verze programů, které pak obsahují výrobky jen příslušné firmy. Tyto programy si lze též stáhnout.