Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2023

Honorář 2023 umožňuje výpočet cen podle Sazebníku UNIKA 2005 až 2024 a podle publikace Výkonový a honorářový řád.

Novou 32bitovou verzi lze provozovat na všech systémech Microsoft Windows, včetně 64bitových Windows 7, 8.1 a 10.


Více o programu Honorář 2023 

Modul Letní teplota LT

Nový modul, určený k výpočtu průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3. Tento výpočet je požadován jako součást dokumentace k NZÚ v případě žádosti pro oblast B.

Modul je určen ke spolupráci s programem TV. K výpočtu průběhu teploty přebírá z programu TV zadání obálek jednotlivých místností.


Více o modulu Letní teplota 

TOB 2011 – ČSN 73 0540-2:2011

Program TOB 2011 je aktualizován podle novelizace ČSN 73 0540-2:2011 a doplněn o další výpočty:

  • zavedeny nové normové hodnoty součinitelů prostupu tepla
  • rozšíření kritérií pro posuzování přípustné kondenzace
  • doplněn výpočet součinitele prostupu tepla pro okna podle ČSN EN ISO 10077-1


Více ve zpravodaji PROTECH 

Program Tepelný výkon TV 22

Program je určen k výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností podle ČSN EN 12831.

Na tento výpočet navazuje dimenzování otopných těles nebo podlahových otopných systémů.


Více o TV 22 

Program Dimenzování otopných soustav DIMOS

Program je určen k návrhu otopných soustav a zaregulování stávajících soustav.
Dimenzování těles, trubek, nastavení ventilů, návrh izolací, návrh čerpadel.

K programu jsou dodávány rozsáhlé katalogy výrobků průběžne doplňované ve spolupráci s dodavateli.


Více o DIMOS 

Hlavní stránka

Vítejte na stránkách společnosti PROTECH, producenta software pro oblast hodnocení energetické náročnosti budov a TZB. Naši nabídku tvoří rozsáhlý soubor vzájemně propojených programů a modulů. Výpočty jsou podporovány jednou z největších databází technických a výpočtových parametrů výrobků, z velké části podporované a doplňované ve spolupráci s jednotlivými výrobci a dodavateli.

PROTECH patří v České republice k nejrozšířenějšímu software pro uvedenou oblast. O tom svědčí 4500 licencí v ČR, 600 licencí na Slovensku a asi 1500 uživatelů firemních verzí programů PROTECH. Programy jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány v návaznosti na legislativu a vývoj nových výpočtových norem.

Novinky

- Nové CD 716 je k dispozici ke stažení. Popis úprav naleznete zde.

Semináře a školení

Pro seznam připravovaných seminářů (Plzeň, České Budějovice, Praha, Liberec nebo Hradec Králové) a registraci na ně klikněte na následující odkaz.