Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2019

Honorář 2019 umožňuje výpočet cen podle Sazebníku UNIKA 2005 až 2019 a podle publikace Výkonový a honorářový řád.

Novou 32bitovou verzi lze provozovat na všech systémech Microsoft Windows, včetně 64bitových Windows 7, 8.1 a 10.


Více o programu Honorář 2019 

Nová zelená úsporám pro RD

3. výzva k podávání žádostí – říjen 2015

Na stránkách www.novazelenausporam.cz byly zveřejněny pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Verze programů umístěné na CD 563 obsahují úpravy jak podle vyhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, tak podle zveřejněných metodických pokynů k 3. výzvě.


Více o Nové zelené úsporám 2015 

Modul Letní teplota LT

Nový modul, určený k výpočtu průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3. Tento výpočet je požadován jako součást dokumentace k NZÚ v případě žádosti pro oblast B.

Modul je určen ke spolupráci s programem TV. K výpočtu průběhu teploty přebírá z programu TV zadání obálek jednotlivých místností.


Více o modulu Letní teplota 

Hodnocení energetické náročnosti budov - Průkaz 2013

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování Průkazu ENB podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ke zpracování žádostí k NZÚ.

Modul je k dispozici na PROTECH CD a je průběžně upravován pro potřeby spolupráce s moduly pro zpracování výpočtů podle metodik k Novým zeleným úsporám.


Více o modulu Průkaz 2013 

TOB 2011 – ČSN 73 0540-2:2011

Program TOB 2011 je aktualizován podle novelizace ČSN 73 0540-2:2011 a doplněn o další výpočty:

  • zavedeny nové normové hodnoty součinitelů prostupu tepla
  • rozšíření kritérií pro posuzování přípustné kondenzace
  • doplněn výpočet součinitele prostupu tepla pro okna podle ČSN EN ISO 10077-1


Více ve zpravodaji PROTECH 

Obálka 2011 – ČSN 73 0540-2:2011

Modul je určen ke zpracování Energetické štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011,která do výpočtu požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy zavedla metodu výpočtu referenční budovy.


Více ve zpravodaji PROTECH 

Program Tepelný výkon TV

Program je určen k výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností podle ČSN EN 12831.

Na tento výpočet navazuje dimenzování otopných těles nebo podlahových otopných systémů.


Více o TV 

Program Dimenzování otopných soustav DIMOS

Program je určen k návrhu otopných soustav a zaregulování stávajících soustav.
Dimenzování těles, trubek, nastavení ventilů, návrh izolací, návrh čerpadel.

K programu jsou dodávány rozsáhlé katalogy výrobků průběžne doplňované ve spolupráci s dodavateli.


Více o DIMOS 

Hlavní stránka

Vítejte na stránkách společnosti PROTECH, producenta software pro oblast hodnocení energetické náročnosti budov a TZB. Naši nabídku tvoří rozsáhlý soubor vzájemně propojených programů a modulů. Výpočty jsou podporovány jednou z největších databází technických a výpočtových parametrů výrobků, z velké části podporované a doplňované ve spolupráci s jednotlivými výrobci a dodavateli.

PROTECH patří v České republice k nejrozšířenějšímu software pro uvedenou oblast. O tom svědčí 4500 licencí v ČR, 600 licencí na Slovensku a asi 1500 uživatelů firemních verzí programů PROTECH. Programy jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány v návaznosti na legislativu a vývoj nových výpočtových norem.

Novinky

- Nové CD 638 je k dispozici ke stažení. Popis úprav naleznete zde.
- Nová verze programu Honorář 2019 je k dispozici.
- Vydán nový zpravodaj společnosti Protech květen 2019.

Semináře a školení

Pro seznam připravovaných seminářů (Plzeň, České Budějovice, Praha, Liberec nebo Hradec Králové) a registraci na ně klikněte na následující odkaz.