Dimenzování otopných soustav (DIMOS)

Program je určen k dimenzování a zaregulování stávajících a nově navrhovaných otopných a chladících soustav. Práce s programem je podporována katalogem trubek, ventilů, otopných těles, čerpadel, izolací a kapalin. Dodávané katalogy trubek, ventilů a otopných těles obsahují prakticky veškerý sortiment těchto výrobků nabízený na trhu. Katalogy jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Program nahrazuje předcházející DOS verzi a je rozšířen o tyto výpočty:

 1. Pro návrh paty větve je deklarováno 18 typových schémat. Program umožňuje návrh vyvažovacích ventilů, dvoucestných a třícestných regulačních ventilů na základě požadované autority, regulátorů diferenčního tlaku a čerpadel.
 2. Návrh tepelných izolací dle vyhlášky č. 151/2001 Sb.
 3. Průběh chladnutí otopného média v závislosti na dopravní vzdálenosti.
 4. Do jednoho souboru lze převzít data z několika úloh programu TV.
 5. Návrh zabezpečovacího zařízení otopných soustav.
 6. Výpočet hmotnostního průtoku pro zajištění požadované hodnoty střední teploty tělesa.
 7. Spolupracuje s programy CADKON.

Program umožňuje provádět tyto výpočty:

 1. Nadimenzovat po zadání parametrů místnosti otopná tělesa.
 2. Převzít seznam místností z programu TV a nadimenzovat otopná tělesa.
 3. Převzít z programu TV seznam místností i s tělesy.
 4. V případě přepočtu stávajících otopných soustav není třeba seznam místností nevyplňuje a jednotlivá tělesa se vybírají přímo z katalogu těles.
 5. Výpočet otopných soustav dvoutrubkových, souproudých (Tiechelmann) a dvoutrubkových libovolně nesymetrických.
 6. Výpočet jednotrubkových otopných soustav s ventilem pro rozdělení zatékání do tělesa.
 7. Otopnou soustavu lze zadávat po jednotlivých libovolně zvolených částech (větvích), které lze vzájemně spojovat pomocí nadřízených větví. Počet stupňů v této hiearchii není nijak omezen. V případech otopných soustav v panelových domech je výhodné zadat jednotlivé stoupačky jako jednotlivé větve a spodní rozvod je zadán jako nadřízená větev.
 8. Při zadávání otopné soustavy lze průměry trubek v jednotlivých úsecích zadat, nebo nastavit atribut určující, že průměry trubek mají být v tomto úseku spočítány. Pro návrh průměru trubky v úseku může být použito kritérium rychlosti nebo tlakové ztráty.
 9. Program umožňuje výpočet nastavení prakticky všech typů ventilů určených pro otopná tělesa. Je možný výpočet nastavení regulačního ventilu a regulačního šroubení.