Hodnocení energetické náročnosti budov

Programy
Zkratka Název a popis Spolupracuje s
TOB Tepelná ochrana budov – hodnoceni stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540. TV
TV Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831. TOB, moduly, DIMTEL, DIMOS, Podlahy
Moduly k programu TV
Zkratka Název a popis
Modul Letní teplota Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.
Modul Tepelná zátěž Výpočet tepelných zisků jednotlivých místností je prováděn podle ČSN 73 0548. Modul Tepelná zátěž je určen jen ke spolupráci s programem TV.
TV2015 Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.

Modul Letní teplota

Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.Tento výpočet je nezbytnou součástí dokumentace k pasivním budovám a dokumentace k žádostem o dotaci v oblasti B (nízkoenergetické budovy).

Tepelná ochrana budov (TOB)

Program je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540:2011 a STN 73 0540:2002. Lze provádět i hodnocení konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou a hodnocení podlahových konstrukcí. Spolupracuje s programem TV.

Tepelný výkon (TV)

Program TV je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 a STN EN 12831. Dále lze vypočítat potřebu energie na ohřev TUV, provádět analýzu vlivu konstrukcí na celkové tepelné ztráty, dimenzovat otopná tělesa. Ve II.Q by měla být k dispozici nová verze programu TV, která umožní export zadaných konstrukcí a místností do programu Energie, kde bude možné pokračovat v zpracování průkazu ENB.

Modul Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů

Výpočet tepelných zisků jednotlivých místností je prováděn podle ČSN 73 0548. Modul Tepelná zátěž je určen jen ke spolupráci s programem TV.

TV 2015

Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.