Hodnocení energetické náročnosti budov

Programy
Zkratka Název a popis Spolupracuje s
TOB Tepelná ochrana budov – hodnoceni stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540. TV
TV Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831. TOB, moduly, DIMTEL, DIMOS, Podlahy
Moduly k programu TV
Zkratka Název a popis
Modul Letní teplota Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.
Průkaz 2013 Modul umožňuje hodnocení budov podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
Nová zelená úsporám Rozšiřuje Průkaz 2013 o výpočty k Novým zeleným úsporám
Obálka 2011 Štítek energetické náročnosti obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011
Pasivní budovy Pasivní budovy - hodnocení nízkoenergetických a pasivních obytných domů podle TNI 73 0329 a TNI 73 0330:2010.
Modul Tepelná zátěž Výpočet tepelných zisků jednotlivých místností je prováděn podle ČSN 73 0548. Modul Tepelná zátěž je určen jen ke spolupráci s programem TV.
TV2015 Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.

Modul Letní teplota

Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.Tento výpočet je nezbytnou součástí dokumentace k pasivním budovám a dokumentace k žádostem o dotaci v oblasti B (nízkoenergetické budovy).

Modul Průkaz energetické náročnosti budov (Průkaz 2013)

Je určen ke zpracování Průkazu ENB podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ke zpracování žádostí k NZÚ. Umožňuje exportovat výsledky z několika úloh do jednoho souboru Porovnání, který je určen k provádění porovnání výsledků různých variant výpočtu. Tento soubor provádí i porovnání pro potřeby žádostí k NZÚ. Zadané zóny lze exportovat do modulu Obálka 2011 i do modulu Pasivní budovy.

Nová zelená úsporám

Modul Průkaz 2013 je průběžně upravován s doplňován podle požadavků k jednotlivým výzvám k programu Nová zelená úsporám. Od podzimu 2015 je aktuální aktivační modul pro rodinné domy RD NZÚ 2015 a pro bytové domy BD NZÚ 2015. Je předpoklad, že tyto aktivace by měly být platné až do roku 2020.

Tepelná ochrana budov (TOB)

Program je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540:2011 a STN 73 0540:2002. Lze provádět i hodnocení konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou a hodnocení podlahových konstrukcí. Spolupracuje s programem TV.

Tepelný výkon (TV)

Program TV je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 a STN EN 12831. Ve spolupráci s modulem Obálka 2011 lze zpracovat Energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 a ve spolupráci s modulem ENB, lze vypracovat štítek energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Ve spolupráci s modulem PD lze provést hodnocení nízkoenergetických a pasivních budov podle TNI 73 0329 (RD) a TNI 73 0330 (BD). Dále lze vypočítat potřebu energie na ohřev TUV, provádět analýzu vlivu konstrukcí na celkové tepelné ztráty, dimenzovat otopná tělesa, akumulační kotelnu a akumulační kamna.

Modul Obálka 2011

Výpočet energetické náročnosti obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011. Vyžaduje spolupráci s programem TV. Výsledkem výpočtu je Energetický štítek obálky budovy.

Pasivní budovy

Hodnocení nízkoenergetických a pasivních domů podle TNI 73 0329 a 30:2010. Vyžaduje spolupráci s programem TV.

Modul Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů

Výpočet tepelných zisků jednotlivých místností je prováděn podle ČSN 73 0548. Modul Tepelná zátěž je určen jen ke spolupráci s programem TV.

TV 2015

Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.