Hodnocení energetické náročnosti budov

Programy
Zkratka Název a popis Spolupracuje s
TOB Tepelná ochrana budov – hodnoceni stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540. TV
TV Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831. TOB, moduly, DIMTEL, DIMOS, Podlahy
Moduly k programu TV
Zkratka Název a popis
Modul Letní teplota Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.
Průkaz 2013 Modul umožňuje hodnocení budov podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
Nová zelená úsporám Rozšiřuje Průkaz 2013 o výpočty k Novým zeleným úsporám
Obálka 2011 Štítek energetické náročnosti obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011
Modul Tepelná zátěž Výpočet tepelných zisků jednotlivých místností je prováděn podle ČSN 73 0548. Modul Tepelná zátěž je určen jen ke spolupráci s programem TV.
TV2015 Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.

Modul Letní teplota

Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.Tento výpočet je nezbytnou součástí dokumentace k pasivním budovám a dokumentace k žádostem o dotaci v oblasti B (nízkoenergetické budovy).

Modul Průkaz energetické náročnosti budov (Průkaz 2013)

Je určen ke zpracování Průkazu ENB podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ke zpracování žádostí k NZÚ. Umožňuje exportovat výsledky z několika úloh do jednoho souboru Porovnání, který je určen k provádění porovnání výsledků různých variant výpočtu. Tento soubor provádí i porovnání pro potřeby žádostí k NZÚ. Zadané zóny lze exportovat do modulu Obálka 2011.

Nová zelená úsporám

Modul Průkaz 2013 je průběžně upravován s doplňován podle požadavků k jednotlivým výzvám k programu Nová zelená úsporám. Od podzimu 2015 je aktuální aktivační modul pro rodinné domy RD NZÚ 2015 a pro bytové domy BD NZÚ 2015. Je předpoklad, že tyto aktivace by měly být platné až do roku 2020.

Tepelná ochrana budov (TOB)

Program je určen k posuzování stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540:2011 a STN 73 0540:2002. Lze provádět i hodnocení konstrukcí s větranou vzduchovou mezerou a hodnocení podlahových konstrukcí. Spolupracuje s programem TV.

Tepelný výkon (TV)

Program TV je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 a STN EN 12831. Ve spolupráci s modulem Obálka 2011 lze zpracovat Energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 a ve spolupráci s modulem ENB, lze vypracovat štítek energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Ve spolupráci s modulem PD lze provést hodnocení nízkoenergetických a pasivních budov podle TNI 73 0329 (RD) a TNI 73 0330 (BD). Dále lze vypočítat potřebu energie na ohřev TUV, provádět analýzu vlivu konstrukcí na celkové tepelné ztráty, dimenzovat otopná tělesa, akumulační kotelnu a akumulační kamna.

Modul Obálka 2011

Výpočet energetické náročnosti obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011. Vyžaduje spolupráci s programem TV. Výsledkem výpočtu je Energetický štítek obálky budovy.

Modul Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů

Výpočet tepelných zisků jednotlivých místností je prováděn podle ČSN 73 0548. Modul Tepelná zátěž je určen jen ke spolupráci s programem TV.

TV 2015

Modul podporuje velkou skupinu služeb, které byly do programů TV, TOB a Průkaz 2013 zavedeny v průběhu roku 2015 a podporují tvorbu dokumentů, které požaduje SFŽP a nebo SEI.