Zpravodaj Protech únor 2018

Vážení obchodní přátelé,
máme pro Vás informace o připravovaných novinkách na první pololetí roku 2018.

Semináře

Na duben máme naplánováno šest seminářů. Místa a termíny s možností přihlášení jsou na stránce semináře. Tématem seminářů bude práce s programy DIMOS, Podlahy, GDS a GDSP při návrhu otopných a chladících soustav. Bodou probrány základy práce s těmito programy a představeny nové výpočty, které do nových verzí těchto programů připravujeme. CD s těmito novými programy bude vydáno koncem března. Uvítáme, pokud nám zašlete konkrétní dotazy, kterým bychom se v rámci semináře měli věnovat. V rámci diskuse mohou být probírány otázky i k jiným programům, např. Průkazy.

Program GDSP

Bude představen nový programu GDSP. Jedná se o program GDS rozšířený o možnost zakreslování soustav do půdorysů, kde současně probíhá výpočet. V tomto případě, program GDSP generuje schéma otopné soustavy. testovací provoz v minulém roce ukázal, že program zejména urychluje práci při návrhu podlahových systému. Podlahové smyčky v této verzi negenerujeme. Zda bude program o tuto metodu doplněn závisí na zájmu a počtu uživatelů.

Program DIMOS, Podlahy a katalogy – verze 2018

Na CD 620, které bude vydáno v průběhu měsíce dubna, budou nové verze programů DIMOS, Podlahy a jimi užívaných katalogů. Katalogy budou mít novou příponu P80. Vydáním těchto nových programů a katalogů přestaneme udržovat a upravovat stávající verze programů a katalogy P70. Připravované nové verze programů a katalogů budou aktivovány aktivačním souborem DIMOS18. Za zaslání aktivačního souboru DIMOS18 budeme účtovat částku 1 900 Kč.

Uživatelé programů, kteří si objednají aktualizaci těchto programů do 31.3.2018 zaplatí zvýhodněnou cenu 1500 Kč.

Aktivační soubor DIMOS18 si můžete již začít objednávat, aby po vydání nového CD 620 nevznikaly zbytečné stresové situace.

Při současném objednání této aktualizace pro více licencí, bude použit klíč 1.licence 100 %, 2. licence 60 % a 3. a další licence 40 % základní ceny.

BIM

Začíná nám být stále častěji kladena otázka na BIM. Od loňského roku připravujeme ve spolupráci s firmou GRAITEC výpočty pro program REVIT. Pokud se objeví další zájemci o spolupráci s naším výpočtovým modulem, nic nám nebrání se napojit i další program.

Děkujeme Vám za zasílání námětů a připomínek K práci s programy a těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem Zdeněk Ryšavý