Zpravodaj PROTECH - srpen 2015

Vážení obchodní přátelé,
na základě četných dotazů, Vám předkládáme přehled souborů podporujících zpracování žádostí pro NZÚ. Dále uváděné programy a moduly jsou průběžně doplňovány a upravovány podle potřeb uživatelů. Nejnovější verze jsou na CD 561, srpen 2015.

Zpracování žádostí v rámci programu NZÚ 2015

 • Ke zpracování žádostí pro oblast A a C stačí programy TV + TOB + Průkaz 2013. K aktivaci tisků dokumentů k žádostem pro rodinné domy je ještě potřeba aktivační soubor NZÚ 2015 RD, pro bytové domy se jedná o soubor NZU2015 BD.
 • Zpracování žádostí pro oblast B. Platí to, co je uvedeno v předchozím bodu pro oblast A, C s tím, že součástí dokumentace k této žádosti je výpočet nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období. K zajištění tohoto výpočtu nabízíme modul Letní teploty. Do modulu Letní teploty se načtou místnosti zadané v programu TV a nad vybranými místnostmi se provede výpočet vzestupu denní teploty. Cena modulu Letní teploty je 4 900 Kč.

Nabídka nových služeb, modul – TV2015

 • Nový způsob zadání konstrukcí zavedl jednoznačné přiřazení konstrukce v úloze s tabulkou 3 v ČSN 73 0540-2:2011. Tento nedostatek nám byl vytýkán zejména ze strany kontrolních orgánů.
 • Současně s tím je odstraněn problém se zobrazováním výsledků u objektů, kde průměrná vnitřní výpočtová teplota je odlišná od 20 °C.
 • Bylo provedeno propojení programu TOB a TV, které umožňuje zadávání oken z programu TV. Tím se výrazně zjednodušilo zadání oken, je zajištěno automatické předávání aktuálních hodnot o oknech z programu TOB do programu TV.
 • Současně jsou programy vybaveny novými tiskovými výstupy.
 • Metodické pokyny na rok 2015 uvádějí hodnoty Fsh korekčních činitelů v závislosti na výšce výplní nad terénem a nebo umožňují výpočet podle ČSN EN ISO 13790:2009, příloha G5. Tento výpočet byl doplněn do programu TOB2011. K aktivaci tohoto výpočtu je potřeba aktivační soubor TV2015.
 • Možnost rozlišení zadání ZTM-V (vlhkost), ZTM-K (kotvení izolační vrstvy), ZTM-N (výpočet vlivu jiného materiálu v izolační vrstvě – např. krokve ve střeše). K aktivaci této funkce je potřeba aktivační soubor Budovy 2014 a nebo TV2015.
 • V nové verzi programů je pod TV2015 zahrnuta funkce porovnávání výpočtů Průkazů z různých úloh – viz tlačítko Export na kartě Hodnocení.
 • Modul porovnání - obsahuje výpočet všech veličin požadovaných v dokumentech zasílaných na SFŽP.
 • Modul také obsahuje výpočet výše dotace.
 • Podporuje tisk krycích listů – viz dále.

Cena aktivačního souboru TV2015 je 1690 Kč. Uživatelům souboru Budovy 2014 je soubor TV2015 dodáván za cenu 1290 Kč.

Tisk Krycích listů

Modul Porovnání obsahuje nástroje na generování krycích listů pro oblast A, B a C a krycího listu ke Konstrukcím a krycího listu k Výplním. K využití této služby je potřeba zakoupit aktivační soubor Krycí Listy za cenu 890 Kč.

Děkujeme za zasílání námětů a připomínek a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Ryšavý


Vydané zpravodaje (archiv)

» Zpravodaj duben 2015
» Zpravodaj květen 2014
» Zpravodaj únor 2012
» Zpravodaj říjen 2011