PROTECH spol. s r.o.

Společnost PROTECH spol. s r.o. byla založena v roce 1992 při transformaci družstva DRIS Nový Bor na část zabývající se inženýrskou a stavební činností a na část věnující se nadále jen vývoji programů. Historie programů společnosti sahá až do roku 1987, kdy začaly práce na programu Tepelné ztráty, v té době na počítači Robotron. Pro tento počítač byly též určeny první verze programů pro návrh otopných soustav.

Velký vliv na dlouholetý vývoj programů má stabilita pracovníků a spolupracovníků společnosti PROTECH. Programátoři, kteří v roce 1992 začali vyvíjet DOS verze programů, po mnohaletých zkušenostech a znalostech problematiky výpočtů hydraulických okruhů a výpočtů tepelně technických vlastností budov, pokračují v současné době ve vývoji nových verzí, určených pro operační systémy Windows.

Zásadní vliv na vývoj a úpravy programů mají uživatelé společnosti PROTECH. Právě nezbytná zpětná vazba od uživatelů programů je důležitým faktorem pro další rozvoj programů.