Novinky

Nové CD 716

Vydáno
Novinky

Nové CD 716 je k dispozici ke stažení.

Programy a moduly

TV22

  • Úprava zobrazení Údajů o zakázce.
  • Karta Zóny / karta Uem,R – zde je zobrazena klasifikace budovy podle vyhlášky 264/2020 Sb.
  • Na kartě Místnosti doplněna možnost zafixování zadané hodnoty ti. V tomto případě není místnost přepočítávána.
  • Oprava stavu, kdy při předávání číselných hodnot z ČM do UČM mohlo dojít k chybě.
  • Oprava ztráty zadané číselné hodnoty veličiny Vmi.

PDL

Oprava načítání úlohy – poklepáním na soubor nebylo možné úlohu načíst.

GDSP

Opravy připomínek ke práci v tomto souboru.

Nové CD 713

Vydáno
Novinky

Katalogy

Komínové konstrukce

  • aktualizace CIKO Komíny
  • nový systém LEKON a ZEMAN

Spotřebiče paliv - aktualizována značka NORDICA.

Programy a moduly

TV22

Hlavní menu BUDOVA je doplněno o nabídku Rozdělení ztrát. Tento výpočet vyhodnotí rozdělení ztrát mezi jednotlivé typy konstrukcí a podle IDTK konstrukcí. Je k dispozici i tiskové okno. Program je též rozšířen o povel k zrcadlení budovy.

Nové CD 712

Vydáno
Novinky

Katalogy

FOKSIS – doplněn o nové řady.
GIACOMINI – aktualizované katalogy.

Programy a moduly

TV22

Do okna Nástroje/Možnosti/ karta Výchozí hodnoty je přidáno pole pro zadání výchozí hodnoty pro výpočet ti,H. Aktualizován help ke kartě Zóny. Úprava výpočtu Spotřeby energie.

Nové CD 711

Vydáno
Novinky

Katalogy

FOKSIS doplněn o nové řady.

Programy a moduly

TV22

Do okna Nástroje/Možnosti/ karta Výchozí hodnoty je přidáno pole pro zadání výchozí hodnoty pro výpočet ti,H. Aktualizován help ke kartě Zóny.