Novinky

Nové CD 685

Vydáno
Novinky

Nové CD 685 je k dispozici ke stažení.

Katalogy

SANHA

Aktualizován katalog Trubek, Tvarovek a Ventilů.

Programy a moduly

TV22

Oprava výpočtu nevytápěných místností, Výpočet přírůstku pro duplikaci, Oprava Strono změn v oknech Parametry místnosti, Konstrukce a Konstrukce výplní, oprava zadání Zóny, doplněn přepínač Plochy zadávat (týká se Agross, AE), na kartu Místnosti doplněn filtr podle účelu, který může být použit současně s číslem místnosti, vyřešeny připomínky od uživatelů.

DIMOS

Úprava výpočtu tloušťky izolace.

ROVO

Oprava na Kartě zadání úseků, u nesymetrie při změně úseku SV s baterií na úseku TV, se původní propojení odstraní.

Nové CD 684

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Snížení cen těles RADIK.

Programy a moduly

TV22

Doplnění duplikace se záporným přírůstkem. Oprava duplikace skupiny místností.

DIMOS

Komunikace s CADKON byl doplněna o načtení označení větve symbolem „R“.

Nové CD 683

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Snížení cen těles RADIK.

Programy a moduly

TV22

Doplnění duplikace se záporným přírůstkem. Oprava duplikace skupiny místností.

DIMOS

Komunikace s CADKON byl doplněna o načtení označení větve symbolem „R“.

Nové CD 682

Vydáno
Novinky

Katalogy

ZEHNDER

Aktualizace cen otopných těles.

HERZ

Atualizovaný katalog ventilů, tvarovek, trubek a podlah.

Programy a moduly

Komín

Úprava výpočtu sníženého výkonu u kotlů (4) s ventilátorem.

DIMTEL

  • úprava výpočtu qcm, oprava výpočtu počtu těles, oprava komunikace TV - DIMTEL
  • je-li zadáno nT = 0, pak změnu nT lze udělat jen přepisem této veličiny
  • TV22

    Výpočet místností – povoleno vkládání sloupců. Místní nabídka Místností a okno Úpravy Parametrů místností byly doplněny o možnost měnit stav Vytápěná (1) a nevytápěná (3).

    DIMOS

    Zobrazení výpočtu pro ventily s kódem 221 bylo doplněno o zobrazení teplotního spádu Sigma u smyček, včetně zaškrtávátka Fix Sigmy.