Výroční topenářská cena

Cech topenářů a instalatérů ČR udělil společnosti PROTECH spol. s r.o. Výroční topenářskou cenu v oboru vytápění za vývoj a výrobu uceleného souboru velice kvalitních úplných výpočetních programů, určených pro navrhování otopných soustav, které jsou neustále aktualizovány.

Společnost PROTECH spol. s r.o. je největším českým producentem výpočetních programů pro tepelnou techniku. Jedná se o rozsáhlý soubor vzájemně propojených programů a modulů. Výpočty vycházejí z jedné z největších databází technických a výpočtových parametrů výrobků. Databáze je doplňována ve spolupráci s jednotlivými výrobci a dodavateli. Programy jsou průběžně doplňovány v návaznosti na legislativu a na nové technické normy a předpisy.

Výroční topenářská cena 2011