Placená podpora

Placené služby – roční předplatné 2018

Společnost PROTECH zavedla od května 2011 systém placených služeb, v rámci kterých zákazníci získávají přístup ke skupině nadstandardních služeb, tak jak je běžné u ostatních softwarových firem. Placené služby byly zavedeny formou ročního poplatku.

Účastníci této služby mohou využívat hot-line podporu při zpracování úloh, ať telefonickou nebo e-mailem. Zejména se jedná o konzultace problematiky výpočtů, které nesouvisí s vlastním ovládáním programů, ale se znalostí příslušných norem, podle kterých je výpočet prováděn. Ze zkušeností z předcházejících let lze konstatovat, že cca 80 % dotazů při zpracování ZÚ a PENB spadalo do oblasti Placené podpory.

Pro rok 2018 činí poplatek 1 500 Kč.

Předplatné si lze objednat zasláním e-mailu na protech@protech.cz.