Dokumentace

NZÚ Seznam požadovaných dokumentů (aktualizováno 8.8.2013)

s uvedením, kde lze příslušný dokument vytisknout

Stáhnout dokument:PDF (212 KB)

Hodnocení budov 2013 – přehled programů

Stáhnout přehled: PDF (148 KB)

Manuál k výpočtům pro žádosti k Zelená úsporám (aktualizováno 27.11.2009)

Nová verze manuálu byla doplněna o teoretickou část k výpočtům konstrukcí přilehlých k zemině podle ISO 13370 a k výpočtům tepelných toků přes sousední nevytápěné zóny podle ISO 13789.

Stáhnout manuál verze 4: PDF (3,6 MB)     DOC (6,0 MB)

Manuály k programům PROTECH

CADKON/TZB 2D a výpočty PROTECH - PDF (602 KB)
CIRTUV - výpočet nastavení vyvažovacích ventilů umístěných na cirkulačním potrubí - PDF (570 KB)
DIMOS - dimenzování a zaregulování otopných a chladících soustav - PDF (1 MB)
DIMOS - Průvodce - PDF (100 KB)
DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách - PDF (100 KB)
EMISE - výpočty v souladu s metodikou SYMOS 97 pro výpočet znečištení ovzduší - PDF (375 KB)
ENB - Modul energetická náročnost budov - PDF (493 KB)
HOKRUH - Hydraulický okruh - PDF (82 KB)
HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows - PDF (536 KB)
KATALOGY PROTECH - PDF (307 KB)
KOMÍN - Tepelně-technický výpočet spalinové cesty - PDF (564 KB)
PENB - Energetická náročnost budov - PDF (157 KB)
PODLAHY - Podlahové vytápění - PDF (500 KB)
ROVO - Návrh vnitřních vodovodů včetně návrhu a zaregulování okruhu cirkulace - PDF (642 KB)
TOB - Tepelná ochrana budov PDF (362 KB)
TV - Tepelný výkon - PDF (544 KB)
TZ - Tepelné ztráty - PDF (540 KB)
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů - PDF (516 KB)
VKO - Větrání kotelen - PDF (266 KB)