Licenční ujednání

Společnost PROTECH spol. s r.o. Nový Bor výslovně odmítá jakékoli záruky, ať výslovně nebo mlčky předpokládané včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro speciální účely, s výjimkou případných závad na nosičích (diskety a CD ROM) nebo dodaných HW klíčích, které společnost PROTECH spol. s r.o. na vyžádání zdarma vymění. V žádném případě nezodpovídá společnost PROTECH spol. s r.o. za ztrátu ušlého zisku či za jakékoli jiné obchodní ztráty, včetně náhodných, přímých nebo nepřímých škod. Odběratel se zavazuje, že bude dodržovat následující licenční podmínky:

  • používat programy pouze pro svoji vnitřní potřebu
  • nebude modifikovat ani upravovat dodané programy

Koupí programů společnosti PROTECH spol. s r.o. potvrzuje uživatel souhlas s licenčním ujednáním.