Aktuální ceník

Dále uváděné ceny platí pro nové uživatele. Pro stávající uživatele je při odběru dalších programů prováděna individuální kalkulace, která zohledňuje již zakoupené programy.

Programy společnosti PROTECH jsou dodávány jen s HW klíčem. Lze dodat HW klíč pro paralelní port (tiskárna), nebo pro USB port. V cenách programů není zahrnuta cena HW klíče. Při prvním odběru některého z programů je HW klíč účtován.

Základní soubor vytápění
NÁZEV POPIS CENA
TV Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831 7 500 Kč
TOB Posouzení stavebních konstrukcí 4 000 Kč
DIMOS Dimenzování otopných soustav 17 500 Kč
VKO Větrání kotelen 3 500 Kč
Komín Návrh komínu 4 300 Kč
Katalogy Databáze výrobků 2 900 Kč
DIMTEL Dimenzování otopných těles 900 Kč
Výpočty Soubor jednoúčelových výpočtů -
Celý základní soubor vytápění jen za 28 900 Kč
Dále lze dokoupit tyto moduly a programy
NÁZEV POPIS CENA
Moduly k programu TV
TV2015 Podpora pro zpracování průkazů ENB 1 690 Kč
Letní teplota Výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. 3 900 Kč
Tepelná zátěž Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 3 900 Kč
Ostatní programy a moduly
DIMOS18 rozšíření výpočtů programů DIMOS a PODLAHY 1 900 Kč
TOB 2011 TOB 2011 (pro uživatele TOB 2007) 2 900 Kč
VPS modul k programu DIMOS 3 900 Kč
Společné komíny modul k programu KOMÍN 2 900 Kč
Komín program KOMÍN 4 300 Kč
Komín Program Komín pro uživatele Komín ZZ 2 900 Kč
Komín ZZ Program KOMÍN Zjednodušené zadání 2 900 Kč
Komín ZZ Pro uživatele programu Komín 1 400 Kč
GDS pro uživatele programů DIMOS + GDS DOS 5 000 Kč
GDS pro stávající a nové uživatele programu DIMOS 5 900 Kč
GDSP modul k programu DIMOS 5 900 Kč
GDSP pro uživatele programu GDS 3 900 Kč
Podlahy pro uživatele programu DIMOS 3 900 Kč
Podlahy pro ostatní 4 900 Kč
Suché systémy modul k programu Podlahy 1 900 Kč
Chlazení modul k programu Podlahy 2 900 Kč
ROVO pro uživatele programu DIMOS 4 900 Kč
ROVO pro ostatní 6 900 Kč
CIRTUV pro uživatele programu DIMOS 2 500 Kč
CIRTUV pro ostatní 3 900 Kč
Honorář Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 3 000 Kč
Ostatní výběry programů
VÝBĚR CENA
TV + TOB 9 000 Kč
TV + TOB + DIMOS + KATALOGY 24 000 Kč
VKO + Komín 5 900 Kč
HW klíče
TYP CENA
Lokální HW klíč 1 000 Kč
Síťový klíč do 10 PC 1 800 Kč
Síťový klíč pro více jak 10 PC dle ceny dodavatele, kontaktujte nás

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Při nákupu celého Základního souboru vytápění lze sjednat individuální splátkový kalendář.