Aktuální ceník

Dále uváděné ceny platí pro nové uživatele. Pro stávající uživatele je při odběru dalších programů prováděna individuální kalkulace, která zohledňuje již zakoupené programy.

Programy společnosti PROTECH jsou dodávány jen s HW klíčem. Lze dodat HW klíč pro paralelní port (tiskárna), nebo pro USB port. V cenách programů není zahrnuta cena HW klíče. Při prvním odběru některého z programů je HW klíč účtován.

Základní soubor vytápění
NÁZEV POPIS CENA
TV Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831 7 500 Kč
TOB Posouzení stavebních konstrukcí 4 000 Kč
DIMOS Dimenzování otopných soustav 17 500 Kč
VKO Větrání kotelen 3 500 Kč
Komín Návrh komínu 4 300 Kč
Katalogy Databáze výrobků 2 900 Kč
DIMTEL Dimenzování otopných těles 900 Kč
Výpočty Soubor jednoúčelových výpočtů -
Celý základní soubor vytápění jen za 28 900 Kč
Moduly k programu TV
NÁZEV POPIS CENA
Modul TV BIM Modul pro výpočet TV pro prog. REVIT, ArchiCAD, atp. Novinka 900 Kč
Letní teplota Výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin 3 900 Kč
Tepelná zátěž Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor 3 900 Kč
TOB 2011 TOB2011 pro uživatele TOB 2007 (Přesunut ze spodního bloku) 3 500 Kč
TV-EN Export konstrukcí a zón do Energie 2020 1 800 Kč
Otopné a chladící soustavy
NÁZEV POPIS CENA
Výpočtové programy
DIMOS Základní výpočtový program pro OS 17 500 Kč
VPS Výpočet provozních stavů, modul k programu DIMOS 3 900 Kč
DIMOS18 Aktualizace program DIMOS A PODLAHY v r. 2018 1 900 Kč
Podlahy Pro uživatele programu DIMOS 3 900 Kč
Pro ostatní 4 900 Kč
Modul Suché systémy Suché systémy pro PDL 1 900 Kč
Modul Chlazení Pro PDL 2 900 Kč
Výpočty s grafickými výstupy
GDS Schémata k programu DIMOS 5 900 Kč
GDSP Půdorysy pro uživatele DIMOS 5 900 Kč
Půdorysy pro uživatele GDS 3 900 Kč
ZZHP Rychlý návrh podlahových systémů včetně generování smyček Novinka 6 900 Kč
pro uživatele programu PODLAHY 3 900 Kč
pro uživateel DIMOS 4 900 Kč
pro uživatele GDS 3 900 Kč
pro uživatele GDSP 2 500 Kč
Stropní chlazení a topení
Klima systémy Výpočet Black systému pro stropní chlazení a vytápění (napojení na DIMOS) Novinka 1 300 Kč
ZZHP-STR Grafické řešení umístění sádrokartonových stropních panelů s trubkami do půdorysu stropu Novinka 1 400 Kč
Dále lze dokoupit tyto moduly a programy
NÁZEV POPIS CENA
Společné komíny modul k programu KOMÍN 2 900 Kč
Komín program KOMÍN 4 300 Kč
Komín Program Komín pro uživatele Komín ZZ 2 900 Kč
Komín ZZ Program KOMÍN Zjednodušené zadání 2 900 Kč
Komín ZZ Pro uživatele programu Komín 1 400 Kč
ROVO pro uživatele programu DIMOS 4 900 Kč
ROVO pro ostatní 6 900 Kč
CIRTUV pro uživatele programu DIMOS 2 500 Kč
CIRTUV pro ostatní 3 900 Kč
Honorář Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 3 000 Kč
Ostatní výběry programů
VÝBĚR CENA
TV + TOB 9 000 Kč
TV + TOB + DIMOS + KATALOGY 24 000 Kč
VKO + Komín 5 900 Kč
HW klíče
TYP CENA
Lokální HW klíč 1 000 Kč
Síťový klíč do 10 PC 1 800 Kč
Síťový klíč pro více jak 10 PC dle ceny dodavatele, kontaktujte nás

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Při nákupu celého Základního souboru vytápění lze sjednat individuální splátkový kalendář.