Aktuální ceník

Dále uváděné ceny platí pro nové uživatele. Pro stávající uživatele je při odběru dalších programů prováděna individuální kalkulace, která zohledňuje již zakoupené programy.

Programy společnosti PROTECH jsou dodávány jen s HW klíčem. Lze dodat HW klíč pro paralelní port (tiskárna), nebo pro USB port. V cenách programů není zahrnuta cena HW klíče. Při prvním odběru některého z programů je HW klíč účtován.

Základní soubor vytápění
NÁZEV POPIS CENA
TV 22 Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831 8 500 Kč
TOB Posouzení stavebních konstrukcí 4 000 Kč
DIMOS Dimenzování otopných soustav 18 900 Kč
VKO Větrání kotelen 3 500 Kč
Komín Návrh komínu 5 100 Kč
Katalogy Databáze výrobků 4 500 Kč
DIMTEL Dimenzování otopných těles 1 500 Kč
Výpočty Soubor jednoúčelových výpočtů -
Celý základní soubor vytápění celkem za 31 900 Kč
NÁZEV POPIS CENA
TV 22 Nahrazuje program TV 3 900 Kč
Verze 22 Aktualizace programů DIMOS, GDS, GDSP, ZZHP 1 900 Kč
VPS Výpočty provozních stavů – rozšiřuje program DIMOS 2 900 Kč
Placená podpora na rok 2022
NÁZEV POPIS CENA
Placená podpora na rok 2022 Odborné konzultace k problematice vytápění, hodnocení budov a dimenzování otopných soustav 1 800 Kč
Moduly k programu TV
NÁZEV POPIS CENA
Tepelná zátěž Klimatizované prostory podle ČSN 73 0548 4 900 Kč
Modul TV BIM Načítání souborů gb XML 1 600 Kč
TV-EN Export souborů TV do Energie 1 800 Kč
Letní teplota Výpočet LT na místností zadanou v TV 2 900 Kč
Otopné a chladící soustavy
NÁZEV POPIS CENA
Podlahy
Podlahy Pro uživatele programu DIMOS 4 900 Kč
Pro ostatní 5 900 Kč
Modul Suché systémy Suché systémy pro PDL 2 400 Kč
Modul Chlazení Pro PDL 3 800 Kč
Výpočty s grafickými výstupy
GDS Schémata k programu DIMOS 6 900 Kč
GDSP Půdorysy pro uživatele DIMOS 6 900 Kč
Půdorysy pro uživatele GDS 4 900 Kč
ZZHP - PDL Rychlý návrh podlahových systémů včetně generování smyček 7 900 Kč
pro uživatele programu PODLAHY 4 900 Kč
ZZHP - STR Grafické řešení umístění sádrokartonových stropních panelů s trubkami do půdorysu stropu 1 800 Kč
Klima systémy
Klima systémy Výpočet Black systému pro stropní chlazení a vytápění (napojení na DIMOS) 1 700 Kč
Komín
NÁZEV POPIS CENA
Komín ZZ Výpočet komína pro jeden kotel 3 400 Kč
Komín ZZ Pro uživatele programu Komín 1 700 Kč
Komín Pro uživatele KOMIN ZZ 2 200 Kč
Komín Pro ostatní 4 800 Kč
Společné komíny modul k programu KOMÍN 2 900 Kč
Rozvody vody a výpočet cirkulace
NÁZEV POPIS CENA
ROVO pro uživatele programu DIMOS 4 900 Kč
ROVO pro ostatní 6 900 Kč
CIRTUV pro uživatele programu DIMOS 2 900 Kč
CIRTUV pro ostatní 3 900 Kč
Honorář
NÁZEV POPIS CENA
Honorář Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 3 000 Kč
Ostatní výběry programů
VÝBĚR CENA
TV + TOB 9 900 Kč
TV + TOB + DIMOS + KATALOGY 24 900 Kč
VKO + Komín 6 100 Kč
HW klíče
TYP CENA
Lokální HW klíč 1 000 Kč
Síťový klíč do 10 PC 1 800 Kč
Síťový klíč pro více jak 10 PC 2 800 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Při nákupu celého Základního souboru vytápění lze sjednat individuální splátkový kalendář.