Aktuální ceník

Programy společnosti PROTECH jsou dodávány jen s HW klíčem. Lze dodat HW klíč pro paralelní port (tiskárna), nebo pro USB port. V cenách programů není zahrnuta cena HW klíče. Při prvním odběru některého z programů je HW klíč účtován.

Základní soubor vytápění
NÁZEV POPIS CENA
TV 22 Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831 9 500 Kč
TOB Posouzení stavebních konstrukcí 4 000 Kč
DIMOS Dimenzování otopných soustav 18 900 Kč
VKO Větrání kotelen 3 500 Kč
Komín Návrh komínu 5 100 Kč
Katalogy Databáze výrobků 4 500 Kč
DIMTEL Dimenzování otopných těles 1 500 Kč
Výpočty Soubor jednoúčelových výpočtů -
Celý základní soubor vytápění celkem za 35 900 Kč
NÁZEV POPIS CENA
TV 22 Nahrazuje program TV 3 900 Kč
Verze 22 Aktualizace programů DIMOS, GDS, GDSP, ZZHP 1 900 Kč
VPS Výpočty provozních stavů – rozšiřuje program DIMOS 2 900 Kč
Technická podpora
NÁZEV POPIS CENA
Placená podpora Zahrnuje aktualizace programů i technickou podporu 900 - 2 900 Kč
Moduly k programu TV
NÁZEV POPIS CENA
Tepelná zátěž Klimatizované prostory podle ČSN 73 0548 4 900 Kč
Modul TV BIM Načítání souborů gb XML 1 600 Kč
TV-EN Export souborů TV do Energie 1 800 Kč
Letní teplota Výpočet LT na místností zadanou v TV 2 900 Kč
Otopné a chladící soustavy
NÁZEV POPIS CENA
Podlahy
Podlahy Pro uživatele programu DIMOS 4 900 Kč
Pro ostatní 5 900 Kč
Modul Suché systémy Suché systémy pro PDL 2 400 Kč
Modul Chlazení Pro PDL 3 800 Kč
Výpočty s grafickými výstupy
GDS Schémata k programu DIMOS 6 900 Kč
GDSP Půdorysy pro uživatele DIMOS 6 900 Kč
Půdorysy pro uživatele GDS 4 900 Kč
ZZHP - PDL Rychlý návrh podlahových systémů včetně generování smyček 7 900 Kč
pro uživatele programu PODLAHY 4 900 Kč
ZZHP - STR Grafické řešení umístění sádrokartonových stropních panelů s trubkami do půdorysu stropu 1 800 Kč
Klima systémy
Klima systémy Výpočet Black systému pro stropní chlazení a vytápění (napojení na DIMOS) 1 700 Kč
Komín
NÁZEV POPIS CENA
Komín ZZ Výpočet komína pro jeden kotel 3 400 Kč
Komín ZZ Pro uživatele programu Komín 1 700 Kč
Komín Pro uživatele KOMIN ZZ 2 200 Kč
Komín Pro ostatní 4 800 Kč
Společné komíny modul k programu KOMÍN 2 900 Kč
Rozvody vody a výpočet cirkulace
NÁZEV POPIS CENA
ROVO pro uživatele programu DIMOS 4 900 Kč
ROVO pro ostatní 6 900 Kč
CIRTUV pro uživatele programu DIMOS 2 900 Kč
CIRTUV pro ostatní 3 900 Kč
Honorář
NÁZEV POPIS CENA
Honorář Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 3 000 Kč
Ostatní výběry programů
VÝBĚR CENA
TV + TOB 13 500 Kč
TV + TOB + DIMOS + KATALOGY 26 900 Kč
VKO + Komín 7 000 Kč
HW klíče
TYP CENA
Lokální HW klíč 1 000 Kč
Síťový klíč do 10 PC 2 000 Kč
Síťový klíč pro více jak 10 PC 3 000 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Při nákupu celého Základního souboru vytápění lze sjednat individuální splátkový kalendář.