Typy licencí

Lokální licence

K objednanému souboru programů je dodáván jeden lokální hardwarový klíč a aktivační soubor, který určuje, které programy mají pracovat v licenční verzi. Programy lze nainstalovat na libovolný počet počítačů. Programy fungují jen v případě, že k počítači je připojen lokální hardwarový klíč a do počítače byl nainstalován aktivační soubor. Není vhodné, do jednoho počítače instalovat aktivaci pro více HW klíčů společnosti PROTECH.

Síťová licence

K objednanému souboru programů je dodáván síťový HW klíč a příslušný aktivační soubor. Programy lze spustit z libovolného počítače v síti. Pokud by uživatel síťové licence požadoval současné spuštění téhož programu na více počítačích, musí si objednat multilicenci.

Multilicence

Multilicence může být dodána s několika lokálními klíči, nebo s jedním síťovým klíčem. Multilicence je vystavována jen na jeden subjekt, způsobilý k právním úkonům. Při nákupu multilicence je poskytováno cenové zvýhodnění pro druhou a další licenci. Další licence nemusejí zahrnovat všechny programy, které jsou zakoupeny na základní licenci. Za druhou licenci je účtováno 50% ceny programů, za třetí a každou další licenci je účtováno 30% ceny programů.

Vzdělávací licence

Vzdělávací licence (označená "EDU") je určena pouze pro výukové účely (nelze ji užívat komerčně) a může ji zakoupit pouze vzdělávací instituce (škola akreditovaná Ministerstvem školství). Vzdělávací licence PROTECH nemá žádná omezení nabízených funkcí ve srovnání s licencí standardní. Programy budou dodávány za cenu 100 Kč za jeden program + 19% DPH. K této ceně budou účtovány HW klíče.

Studentská licence (zapůjčení programů pro zpracování diplomových prací)

Pro účely zpracování diplomových a obdobných prací, nabízí společnost PROTECH zapůjčení programů na několik měsíců. V tomto období nesmí být programy využity ke komerčním účelům. Při zapůjčení je standardně dodáván HW klíč s nastavenou dobou licenčního provozu a aktivační soubor, který aktivuje všechny programy z nabídky společnosti PROTECH. Při zasílání této licence je účtována jistina 2 000 Kč, která je po vrácení HW klíče vrácena zpět.

Firemní verze

Je speciální verze omezená na katalogy výrobků konkrétních firem. Pro její provoz není potřeba HW klíč. Uživatel může na počítači současně provozovat několik firemních verzí programů i standardní licenci PROTECH.

Zapůjčení programů

Za účelem podrobnějšího se seznámení s programy si lze programy zapůjčit na tři týdny. Programy mohou být v tomto období využívány i komerčně. Při zapůjčení je standardně dodáván HW klíč s nastavenou dobou licenčního provozu na tři týdny a aktivační soubor, který aktivuje všechny programy z nabídky společnosti PROTECH. Při zasílání této licence je účtována jistina 3 000 Kč, která je po vrácení HW klíče vrácena zpět.