Tepelné ztráty (TZ)

Program Tepelné ztráty (TZ) již nedodáváme, je plně nahrazen programem Tepelný výkon (TV). Všem stávajícím uživatelům programu TZ doporučujeme přejít na TV, který je dále vylepšován a opravován na základě Vašich podmětů.

Program Tepelné ztráty umožňuje provádět tyto výpočty:

 1. Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností dle ČSN 06 0210:1994. Tento výpočet je podkladem pro návrh otopných těles pro ústřední vytápění.
 2. Výpočet tepelných ztrát budovy na základě zadání pláště budovy.
 3. Ve spolupráci s modulem ENB lze zpracovat hodnocení budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.
 4. Ve spolupráci s modulem Obálka budovy umožňuje zpracování štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540:2007.
 5. Při všech uvedených výpočtech je v programu Tepelné ztráty k dispozici hodnocení vlivu jednotlivých konstrukcí na celkovou energetickou bilanci budovy. Pokud uživatel využívá služby programu Tepelné ztráty, která umožňuje zadat u každé konstrukce dvě varianty parametrů konstrukce, jsou všechny výpočty zobrazovány ve dvou variantách.
 6. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí lze do programu Tepelné ztráty zadat výběrem z katalogu konstrukcí který je s programem Tepelné ztráty dodáván, nebo zadáním skladby konstrukce (viz program TOB). Je možné zadat tyto údaje také přímo z klávesnice.
 7. Všechny nezbytné podklady pro jednotlivé výpočty uváděné v ČSN, vyhláškách a dalších pramenech, jsou v programu Tepelné ztráty uživateli dostupné formou tabulek a katalogů. Řada těchto tabulek a katalogů je též nezávisle na programu Tepelné ztráty dostupná ze správce katalogů (viz program Katalogy).
 8. Nezávisle na výpočtu tepelných ztrát lze provádět výpočty potřeby tepla na vytápění a potřeby tepla na ohřev TUV. Potřeba tepla na vytápění je počítána dle metodiky vydané Českou energetickou agenturou, potřeba tepla na ohřev TUV je počítána dle ČSN 06 0310 Ohřívání užitkové vody. Výpočet potřeby energie je doplněn o výpočet četnosti výskytu teplot a z toho vyplývající četnosti výskytu potřebného výkonu. Součástí tohoto výpočtu je výpočet potřeby paliva.
 9. V návaznosti na výpočet dle bodu 1. lze provést návrh konkrétních otopných těles (viz též program DIMTEL). K podpoře návrhu otopných těles je součástí dodávky databáze otopných těles, která obsahuje asi 60 000 výrobků od 80 výrobců. Databáze obsahuje prakticky všechny typy těles, se kterými se lze na stavbách setkat.
 10. V návaznosti na výpočet dle bodu 1. lze provést výpočet akumulační elektrokotelny a akumulačních kamen.
 11. Program Tepelné ztráty je vybaven řadou funkcí které umožňují operace nad množinou místností nebo stavebních konstrukcí. Jedním příkazem lze např. vyplnit seznam místností na dalším podlaží, je-li to třeba lze na tomto podlaží dalším příkazem nahradit konstrukci vnějšího pláště jinou konstrukcí a též ke změně rozměrů oken nebo konstrukční výšky na celém podlaží stačí jeden příkaz.
 12. Spolupráce s CAD systémy
  • Spolupráce s programem CADKON/TZB 2D v.7 společnosti AB Studio s.r.o. Praha Na www.cadnet.cz je k dispozici service pack, který zaktualizuje program pro spolupráci s programem TZ.
  • Spolupráce s programem PIT-CAD společnosti pit Software, s.r.o. Ostrava Při spolupráci mezi program TZ společnosti PROTECH a programem PIT jsou data předávána na stisknutí tlačítka, po kterém dojde k naplnění konstrukcí obklopujících jednotlivé místnosti. PIT nedokáže předat do programu TZ šikmo umístěné konstrukce (zkosené stropy atp.). Zde musí uživatel provést doplnění konstrukcí z klávesnice. V současné době jsou prováděny úpravy jak na straně programu TZ, tak PIT.