Modul Letní teplota

Jedná se o výpočet průběhu teploty v kritické místnosti během 24 hodin. Výpočet se provádí podle ČSN EN ISO 13791 a ČSN EN ISO 13792 při použití okrajových podmínek podle ČSN 730540-3.

Nejvyšší přípustnou denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období definuje ČSN 73 0540-2:2011, článek 8.2.

Hodnota teploty θai,max,N je stanovena:
pro nevýrobní prostory 27,0 °C
ostatní s vnitřním zdrojem tepla do 25 W/m3 včetně 29,5 °C
ostatní s vnitřním zdrojem nad 25 W/m3 31,5 °C

Výpočet se provádí na základě klimatických dat podle TNI 73 0331:2013. Výpočet vlivu žaluzií je prováděn podle ČSN EN 13363-1.

Výpočet vlivu stínících prvků je prováděn podle ČSN EN ISO 13790:2009 a ČSN 73 0548:1995.