Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2023-2024 (PROTECH Honorář)

Program obsahuje výpočty podle následujících publikací

 • Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností - UNIKA 2005-2024.
 • Výkonový a honorářový řád - kolektiv autorů - Česká komora autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA) - 2. vydání 1996.
 • Výkonový a honorářový řád - kolektiv autorů - Česká komora autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA) - 3. vydání 2002.

Program obsahuje následující výpočty

 • výpočet honoráře pro pozemní, inženýrské a technologické stavby a objekty a technologická zařízení procentuálně z celkového základního honoráře podle zvolených výkonových fází. Výše celkového základního honoráře se určí podle zvoleného druhu stavby, započitatelných nákladů stavby a podle honorářové zóny stavby (pásma náročnosti),
 • výpočet honoráře za zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu (dokumentace současného stavu),
 • výpočet honoráře za vyhotovení projektové dokumentace interiéru,
 • výpočet honoráře podle hodinových sazeb,
 • výpočet obvyklých vedlejších nákladů,
 • výpočet honoráře za vypracování územně plánovací dokumentace (urbanismus a územní plánování),
 • výpočet honoráře za přípravu, návrh, projektování a zajišťování realizace interiérů (interiérová tvorba),
 • výpočet honoráře za projektovou dokumentaci stavby jednostupňovou (DSJ),
 • výpočet honoráře za dokumentaci bouracích prací,
 • výpočet honoráře podle zvolených výkonových fází s veřejným výběrovým řízením na základě detailních / agregovaných položek,
 • možnost poskytnutí slevy z výpočtem stanoveného honoráře,
 • výpočet honoráře za liniové stavby plynárenských zařízení.

Honorář 2023 umožňuje výpočty cen podle Sazebníku Unika 2005 až 2024 a podle 2. a 3. vydání publikace Výkonový a honorářový řád, takže již není nutné používat starší verze programu. Došlo k aktualizaci na cenovou úroveň 2023. Úpravy v souvislosti s novelou vyhlášky č. 146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb), znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., k 1.12.2018, a v souvislosti se změnami vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), ve znění vyhlášky 405/2017 Sb., k 1.1.2018, byly provedeny již v minulé verzi.

Program nabízí možnost exportu tisků do PDF a RTF souborů. PDF soubory jsou vhodné pro zaslání e-mailem, zatímco RTF soubory lze editovat pomocí textových editorů jako je Microsoft Word nebo Open Office.

V náhledu před tiskem lze označovat části tabulek nebo textů, kopírovat je do schránky a vkládat do textových editorů. Zároveň byly vylepšeny možnosti nastavení tisku.

Popsané funkce včetně PDF a RTF exportů si můžete prohlédnout na stránce v části "Ukázky výpočtu", případně zdarma nainstalovat zkušební verzi programu.

Cena programu pro nové a stávající uživatele

 • Noví uživatelé mohou program Honorář 2023 (32 bitů) zakoupit za cenu 3000 Kč.
 • Pro uživatele verze Honorář 2022 je doplatek 800 Kč.
 • Pro uživatele verze Honorář 2017 - 2021 činí poplatek za aktualizaci 1000 Kč.
 • Uživatelé verzí programu Honorář 2011 - 2016 zaplatí za aktualizaci 1200 Kč.
 • Uživatelům, kteří mají zakoupený Honorář (16bitovou verzi) do roku 2010, nabízíme Honorář 2023 (32 bitů) za cenu 2300 Kč.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Objednání licence

Licenci pro Honorář 2023 lze objednat kliknutím zde.

Instalace programu a zkušební verze

Honorář 2023 32 bitů je k dispozici na stránce Stáhnout jako součást balíku PROTECH CD. Po jeho instalaci se na ploše Vašeho počítače objeví ve složce PROTECH jeho zástupce. Pokud nemáte zakoupenu licenci k tomuto programu, poběží Honorář v demonstračním režimu, ve kterém fungují všechny funkce programu, ale ve výsledcích jsou některé číslice nahrazeny znakem ?. Po zakoupení a nainstalování licence začne program fungovat bez tohoto omezení.

Pokud máte zakoupenou licenci pro předchozí 32bitovou verzi programu Honorář (od roku 2010), bude Vám verze 2023 počítat se Sazebníkem UNIKA jen do roku odpovídajícímu této předchozí verzi. Výpočty podle Sazebníku UNIKA 2023 jsou dostupné jen s licencí pro Honorář 2023.

Ukázky exportu tisku

Při zobrazení náhledu tisku je v menu Soubor k dispozici příkaz Uložit tisk jako..., pomocí kterého lze obsah tisku exportovat do PDF nebo RTF souboru. PDF soubory jsou vhodné pro posíláním e-mailem, zatímco RTF lze editovat v textových editorech jako je Microsoft Word nebo Open Office. Přikládáme dva příklady exportu tisku.

Export tisku do PDF
Export tisku do RTF

Ukázky výpočtu

X

Hlavní okno programu

Hlavní okno programu
X

Nastavení programu

Nastavení programu
X
Zadání objektu
Zadání objektu
X

Zadání objektu

Zadání objektu
X

Zadání objektu

Zadání objektu
X

Zadání objektu

Zadání objektu
X

Zadání objektu

Zadání objektu
X

Zadání objektu

Zadání objektu
X

Vzhled stránky

Vzhled stránky
X

Vzhled stránky

Vzhled stránky
X

Nápověda k programu

Nápověda k programu
X

Náhled tisku

Náhled tisku
X

Náhled tisku

Náhled tisku
X

Náhled tisku

Náhled tisku