Tepelný výkon (TV22)

Program TV22 je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 a STN EN 12831. Dále lze vypočítat potřebu energie na ohřev TUV, provádět analýzu vlivu konstrukcí na celkové tepelné ztráty, dimenzovat otopná tělesa. Program umožňuje export do programu Energie, kde lze pokračovat ve zpracování průkazu ENB. Do programu lze načítat i soubory TV BIM.