Tepelný výkon (TV)

Program TV je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 a STN EN 12831.
Umožňuje provádět tyto výpočty:

  • Výpočet návrhového tepelného výkonu jednotlivých místností a návrh otopných těles pro ústřední vytápění.
  • Pro zadávání vlastností stavebních konstrukcí spolupracuje s programem TOB.
  • Lze provést výpočet potřeby tepla na vytápění a potřeby tepla na ohřev TUV.
  • Ve spolupráci s modulem Obálka 2011 umožňuje zpracování Energetického štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540:2011.
  • Ve spolupráci s modulem Průkaz 2013 umožňuje hodnocení budov podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
  • Ve spolupráci s modulem PD pro posuzování nízkoenergetických a pasivních budov, lze zpracovat výpočet potřeby tepla podle ČSN 73 0329 a 30:2010.
  • Ve spolupráci s modulem Tepelná zátěž lze provádět výpočty podle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.
  • Program spolupracuje s programy DIMOSW, GDSW a Podlahy, určených k návrhu otopných soustav.
  • V modulu Průkazu 2013 aktivuje spuštění modulu pro porovnávání údajů z karty Hodnocení z různých úloh.