Tepelný výkon (TV)

Program TV je určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12831 a STN EN 12831.
Umožňuje provádět tyto výpočty:

  • Výpočet návrhového tepelného výkonu jednotlivých místností a návrh otopných těles pro ústřední vytápění.
  • Pro zadávání vlastností stavebních konstrukcí spolupracuje s programem TOB.
  • Lze provést výpočet potřeby tepla na vytápění a potřeby tepla na ohřev TUV.
  • Ve spolupráci s modulem Tepelná zátěž lze provádět výpočty podle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.
  • Program spolupracuje s programy DIMOSW, GDSW a Podlahy, určených k návrhu otopných soustav.