Modul Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů (ZKP)

Modul je určen k výpočtu tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548.

Lze ho spustit z programu Tepelné ztráty (TZ) a programu Tepelný výkon (TV). Tyto programy předají do výpočtu tepelných zisků všechny údaje o zadaných místnostech. Při zadávání výplní otvorů je možné v programu TZ i TV zadat údaje o rozměrech rámů, ostění a slunolamů.

V modulu Tepelná zátěž je třeba k jednotlivým výplním zadat hodnoty stínících součinitelů a k venkovním konstrukcím hodnotu součinitel poměrné tepelné pohltivosti.

Výpočet je prováděn pro uživatelem zadaný měsíc. Program vypočítá v závislosti na orientaci jednotlivých konstrukcí ke světovým stranám dobu maxima tepelných zisků z oslunění a hodnotu těchto zisků.

Do jednotlivých místností lze zadat vstupní údaje pro výpočet zisků od osob, osvětlaní a dalších zdrojů tepla. Lze zadat požadavek, které místnosti mají být vyhodnoceny jako jeden provozní celek. U tohoto výpočtu vyjadřuje doba maxima dobu největšího výkonu zdroje chladu a pro tuto dobu vypočítaný zisk charakterizuje potřebný výkon zdroje chladu.