Modul pro zakreslení schémat otopných soustav (GDS)

Od programu DIMOS se liší jen způsoben zadání topologie soustavy. Zatím co do programu DIMOS je třeba soustavu zadat pomocí očíslovaných úseků do tabulek, do programu GDSW je třeba soustavu zadat nakreslením. Na základě zakreslení soustavy na kartě Výkres jsou vyplněny všechny tabulky programu DIMOS. Nakreslený výkres lze exportovat do formátu DXF a provádět úpravy v některém z CAD systémů.