Podlahové vytápění (Podlahy)

Teplovodní podlahové vytápění lze navrhovat pomocí programu Podlahy, který provádí výpočty dle ČSN EN 1264:1998 Podlahové vytápění.

Program umožňuje řešit podlahové vytápění jako samostatnou úlohu. Po zadání skladby podlahové konstrukce a výběru typu trubky pro podlahové vytápění jsou do jednotlivých místností navrženy podlahové smyčky.

Program umožňuje navrhnout do místností i otopná tělesa. Pokud jsou přívody ke smyčce vedeny několika místnostmi, umožňuje program výpočet topného výkonu, který tyto přívody do příslušné místnosti dodají. Jednotlivá tělesa a smyčky pro podlahové vytápění lze napojit na rozdělovač a program určí nastavení regulačních prvků u jednotlivých vývodů rozdělovače. Pokud je na rozdělovač připojeno otopné těleso s vlastním ventilem (VK tělesa), lze zadat požadavek, aby byl proveden výpočet nastavení ventilu na tělese a současně předepsat nastavení regulačního prvku na vývodu z rozdělovače.

Podlahové vytápění lze řešit i v rámci navrhování otopných soustav pomocí programu Dimenzování otopných soustav (DIMOS). V tomto případě je z programu DIMOS dostupná ta část programu Podlahy, která umožňuje zadání podlahových konstrukcí a návrh smyček pro podlahové vytápění. V rámci programu DIMOS má pak smyčka stejné postavení jako otopné těleso. Spolupráce těchto programů umožňuje projektovat rozsáhlé otopné soustavy, ve kterých je navrhováno podlahové vytápění i vytápění otopnými tělesy.