Komín zjednodušené zadání

Na základě konzultací s uživateli programu Komín byla vyvinuta „zjednodušená“ verze zadávání údajů o spalinové cestě. Všechny zadávané údaje o spalinové cestě a kotli jsou soustředěny na jednu kartu. Jsou k dispozici tři nejčastěji se vyskytující schémata spalinové cesty. Jejich výběr slouží jako podklad k vygenerování seznamu úseků. To výrazně zjednodušuje a zrychluje zadání spalinové cesty. Tento modul umožňuje jen výpočet spalinové cesty s jedním spotřebičem paliv B (paliva bez omezení). Druhý případ, který lze počítat je spalinová cesta se dvěma kotli B s přerušovačem tahu. Výpočty jsou prováděny stejně jako v programu Komín. Archivní soubory Jméno.KZZ lze načítat do programu Komín.