Větrání kotelen (VKO)

Program umožňuje výpočet a hodnocení prostoru kotelny dle TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW. Pro prostory, ve kterých jsou umístěny spotřebiče na plynná paliva s celkovým výkonem od 50 do 100 kW je doporučeno přiměřené použití těchto technických pravidel. Pro prostory se spotřebiči do 50 kW je třeba aplikovat ustanovení TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

V souladu se zmíněnými pravidly vypočítá program potřebné množství větracího vzduchu, které je odvozeno od požadované intenzity výměnu vzduchu v kotelně a potřebné množství spalovacího vzduchu, které je odvozeno z výkonu spotřebičů instalovaných v posuzovaném prostoru.

Větrací systém je navržen tak, aby zajistil požadovanou intenzitu výměny vzduchu. Program umožňuje navrhnout větrací systém, který má až pět otvorů (kanálů) pro přívod vzduchu a až pět otvorů (větracích šachet) pro odvod vzduchu. Současně provede kontrolu, zda takto navrženým systémem otvorů lze do kotelny přivést požadované množství spalovacího vzduchu při nepřekročení maximálně přípustné tlakové ztráty při přívodu spalovacího vzduchu. Maximálně přípustná tlaková ztráta při přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči paliva s atmosférickým hořákem musí být zohledněna při návrhu spalinové cesty (komína) od tohoto spotřebiče. U spotřebičů paliv s tlakovým hořákem lze hodnotu maximálně přípustné tlakové ztráty při přívodu spalovacího vzduchu odvodit z parametrů ventilátoru, kterým je hořák vybaven.

Na základě zisků od zařízení umístěného v kotelně a zisků z oslunění provede program návrh výkonu pro ohřev vzduchu v zimním období. Pro letní období je proveden výpočet potřebného množství vzduchu pro odvedení přebytečného tepla z prostoru kotelny.