Novinky

Nové CD 606

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog Těles

ISAN –koupelnová těles GRENADA Chrom a GRENADA Radius Chrom doplněna o typy se středovým připojením.

Katalog Ventilů

Jürgen Schlösser Armaturen – nová značka v katalogu Ventilů.

Programy a moduly

TV 4.6.7 a Průkaz 2013 4.6.7

Úpravy zobrazování Neobnovitelné primární energie na kartě Hodnocení. Úprava tisku tabulky c) výroba energie umístěná v budově.

Letní teplota 1.2.1

Úprava zobrazení výpočtu při stínění markýzou, kdy hodnota Xfin nebyla zadána, nebo byla zadána Xfin = 0.

Tepelná zátěž 2.5.1

Do výpočtu výkonu zdroje chlazení byla zahrnuto snížení potřeby energie vlivem akumulace.

KOMÍN 4.4.1

Oprava tisku výpočtu se sníženým výkonem v případě, kdy jsou na jeden sopouch připojeny dva a více kotlů s ventilátory.

PODLAHY 4.6.6

Karta Přípojky smyček / sloupec ČM. Zde je seznam čísel místností nabízen v rozbalovacím seznamu. Pokud se číslo místnosti zapsalo z klávesnice, mohlo dojít k chybě.

Nové CD 605

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.4.1

Opraveno načítání a ukládání šablon.

GDS

Opraveno pokládání tabulek s rozdělovači na výkres, načítání a ukládání šablon.

Tepelná zátěž v. 2.5.0

Opravena chyba při výpočtu jednotlivých místností. Chybná verze 2.4.0 výpočtu byla vydána na CD 604. ve verzi 2.4.0 byla chyba ve výpočtu místností. Výpočet velikosti zdroje byl správný.

TV 4.6.6 a Průkaz 4.6.6

Úpravy zobrazování některých textů. Delší texty nebyly na některých počítačích zobrazovány celé.

Nové CD 604

Vydáno
Novinky

Katalogy

Materiály

Nově doplněn pramen STEICO a STEICO konstrukce. Katalog POROFIX doplněn o tvárnice POROFIX Premium. Aktualizován katalog Wienerberger - tvárnice POROTHERM.

Tělesa

Značka FOXIS (Energitech spol. s.r.o, Brno) doplněna o nové typy konvektorů.

Čerpadla

Wilo – čerpadla GIGA
IVAR – upraveny čerpadla

Programy

Dimos

Oprava v zadávání spotřebičů do jednotrubkové větve.

Nové CD 603

Vydáno
Novinky

Katalogy

Tvarovky - VLD nová značka v katalogu tvarovek. Dodává f. Genova Bohemia
Podlahy a Trubky - KIIPtherm – nová značka v katalogu podlahových systémů a trubek
Ventily - aktualizovaný katalog GIACOMINI
Spotřebiče paliv - aktualizovaný katalog ATMOS

Programy

TV 4.6.5 - Průkaz 2013 4.6.5

Nové Krycí listy platné od 4.9.2017. Úprava načítání souboru CSV pořízeného v programu CADKON (zápis teploty ve formátu 20 °C).

Tepelná zátěž v. 2.4.0

Úprava výpočtů při požadavku na rozdílné výpočtové teploty v jednotlivých místnostech Doplněna funkce umožňující zobrazování jen vybraných místností.

DIMOS 5.3.8

Úpravy podle námětů uživatelů.