Novinky

Nové CD 571

Vydáno
Novinky

Změny

Přechod na nové vývojové prostředí VC 2013.

Katalogy

VALSIR – nová značka v katalogu Trubek a Tvarovek. Dodává firma GENOVA Bohemia s.r.o.
Aktualizovány izolace Rockwool.

Programy a moduly

DIMOS

Úprava v zobrazování chlazení. Úprava výpočtu tw1 a dt pro zateplený objekt (karta Spotřebiče).

Krycí listy

Oprava vzoru pro krycí list C.

TV 4.2.0 a Průkaz 2013 v.4.2.0

Úprava tisku protokolu k Průkazu ENB, odstranění prázdné stránky.

Nové CD 565

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.0.3

V programu byla provedena oprava v zobrazování údajů souvisejících s výpočtem chladících soustav.

TV 4.1.7, Průkaz 2013 4.1.7

Byla upravena tabulka pro zadávání opatření.

Nové CD 564

Vydáno
Novinky

Katalogy

SANHA – nová značka v katalogu trubek a tvarovek
VALSIR – nová značka v katalogu trubek
Tělesa COSMO – aktualizace
Katalog materiálů KM Beta – doplněn o SEDWIX

Katalog ventilů:

  • nová ventilová vložka pro tělesa KORADO
  • aktualizovány ventily SIEMENS
  • aktualizovány ventily Danfoss
  • ventily IVAR – doplněna souprava pro fancoily-skupina 111

Programy a moduly

TV v. 4.1.5 + Průkaz 2013 v. 4.1.5

Úpravy tisku Průkazu ENB podle vyhlášky č. 230/2015 Sb. kterou se změnila vyhláška č. 78/2013 Sb. Úprava generování Krycích listů podle změny vydané SFŽP v rámci 3. výzvy k RD Drobné úpravy podle připomínek uživatelů a zaslaných chybových hlášení.

TOB 15.5.0

  • Založeny nové katalogy stavebních konstrukcí. V souvislosti s tím byl TOB doplněn o následující funkce umožňující operace s konstrukcemi.
  • Okno se seznamem konstrukcí v TOB doplněno o povel jednoduché načítání konstrukcí do úlohy TOB.
  • Doplněna funkce která umožňuje načíst do úlohy konstrukce z jiné úlohy.
  • Tabulka vrstev v okně Skladba je doplněna o povel Exportovat konstrukce do jiné úlohy.
  • V rámci zadávání konstrukcí do projektu lze současně zadávané konstrukce exportovat do katalogu pro příští požití.
  • Zavedena funkce, která umožňuje převzít z jiné skladby jen některé vrstvy.

DIMOS 5.0.2

Místní nabídka karty Větve byla doplněna o povel "Přidat větev z jiné úlohy". Tento povel umožňuje sloučit větve zadané v několika úlohách programu DIMOS do jedné otopné soustavy. Program při slučování větví z jednotlivých úloh kontroluje, aby se neopakovala čísla místností a tím pádem čísla spotřebičů.

Návrh soustav s bytovými stanicemi
Program DIMOS umožňuje návrh otopných soustav bytovými stanice, včetně návrhu výkonu zdroje a velikosti vyrovnávací akumulační nádrže. Všechny výpočty vycházejí z matematického modelu zveřejněného formou MEIBES. Aktivační soubor, aktivující výpočet soustavy s příslušným typem BS bude dodáván v součinnosti s dodavatelem BS (Herz, IVAR, GIACOMINI, MEIBES atd.). K dispozici je příklad č. 301 a potřebné komentáře. Výpočet BS se aktivuje na kartě Parametry výpočtu.

Zpravodaj srpen 2015

Vydáno
Novinky

Na základě četných dotazů, Vám předkládáme přehled souborů podporujících zpracování žádostí pro NZÚ. Dále uváděné programy a moduly jsou průběžně doplňovány a upravovány podle potřeb uživatelů. Nejnovější verze jsou na CD 561, srpen 2015. Zpravodaj srpen 2015.