Novinky

Nové CD 575

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV 4.2.4 a Průkaz 4.2.4

Opraveno vkládání údajů do tabulky Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření, která se otevírá na kartě Tisk, pomocí tlačítka Popis opatření.

Nové CD 574

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.0.7

Opraveno vkládání ventilu RV2 na patu větve 24. Program byl doplněno nový algoritmus pro výpočet ventilů u kterých je propojena funkce regulátoru průtoku a regulátoru tlaku. U těchto ventilů se mění nastavení průtoku v závislosti na nastavení regulátoru tlaku. Do okna úseku byla přidána veličina „teplota okolí“. pro tyto ventily byl zaveden výpočtový kód 222. V současné době se jedná o ventil TP-COMPACT-DP (viz IMI-TA, KC 21521).

KOMÍN a KOMÍN ZZ 4.2.2

Karta pro vkládání údajů v programu Komín ZZ byla doplněna o zobrazování hmotnostního průtoku spalin.

TZ

Na CD je umístěn nový soubor pro zobrazování oken s nápovědou ve formátu html.

TV 4.2.3 a Průkaz 4.2.3

Opraveno zobrazování hodnoty redukovaného výkonu těles v souboru „jméno.CAD“. Opraven tisk některých veličin v Průkazu ENB v případě, že se jednalo o výpočet budovy „s téměř nulovou spotřebou energie“. Upraveno zaokrouhlování plochy oken, pro výpočet do krycích listů v případech, kdy algoritmus vracel hodnotu např. 2,699999999.

Nové CD 573

Vydáno
Novinky

Katalogy

IVAR CS – aktualizován katalog trubek, ventilů, kolektorů, prvků pro PDL a katalog tvarovek.

Programy a moduly

DIMOS

Opravena chyba při otevírání oken s příklady (např. při zakládání nové větve).

KOMÍN a KOMÍNZZ

Výpočet přívodu vzduchu byl doplněn i pro výpočet tlakové ztráty při přívodu vzduchu mezikružím. Při výpočtech v režimu I a II lze do výpočtu vybírat kotle C. Komín ZZ je doplněn o kartu s Příklady a o okno pro výpočet tlakových ztrát při přívodu vzduchu do kotelny.

Nové CD 572

Vydáno
Novinky

Změny

1. Na CD je vyřešen problém s HTML knihovnami (okna obsahující nabídku výběru vstupních údajů pro vkládání do programu), který se vyskytl u některých uživatelů.

2. Od CD 571 nelze programy provozovat s HW klíčem MemoHasp-1 (do LPT portu pro tiskárny - cca 17 let staré). Pro užívání nových verzí programů je potřeba přejít na HW klíče pro USB porty. Příznakem tohoto problému je, že po spuštění programu je nabízen výběr spuštění Demo / Licence a přitom nelze licenci spustit.

3. Přetrvává problém s některými antivirovými programy (AVG, AVAST,..), které blokují instalaci nových knihoven DLL z produkce Microsoft, které jsme začali používat pro podporu práce programů. Problém se projeví po ukončení instalace tím, že nelze spustit programy.

Jelikož tyto knihovny DLL od Microsoftu je potřeba nainstalovat, jsou možné dva postupy:

  • odinstalovat CD, vypnout antivirový program, provést novou instalaci a zase antivirový program zapnout.
  • provést samostatnou instalaci těchto knihoven. Nově je při instalaci CD založen adresář …\PROTECH\VCredist\. V tomto adresáři je soubor „vcredist_2013x86.exe“. Spuštěním tohoto souboru proběhne instalace chybějících knihoven DLL.