Novinky

Nové CD 588

Vydáno
Novinky

Byla provedena úprava ukládání archivních souborů pod Windows 10.

Systém ENEX

Ve spolupráci s MPO jsou v Průkazu prováděny úpravy pro export údajů z Průkazu do systému ENEX. V současné době MPO připravuje na svých stránkách vstupní formulář, kde uživatel uvidí z programu exportovaná data. Předpokládáme, že vše bude dokončeno do konce listopadu.

TV 4.4.2

 • Oprava zobrazení hodnot v tabulce b.6).
 • Oprava zobrazení třídy Neobnovitelné primární energie v grafické části průkazu u "budov s téměř nulovou spotřebou".
 • Tabulka Konstrukcí na kartě Zóny byla doplněna o sloupec s čísly řádku.
 • Úlohu lze uložit jako šablonu a při zakládání nové úlohy je k dispozici povel Načíst šablonu.

DIMOS

Opraveno zadávání průtoku spotřebičem Ms,C,, při výpočtu chlazení. Oprava výpočtu nastavení referenčního ventilu s kódem 120.

Nové CD 586

Vydáno
Novinky

Katalogy

Stavební materiály

Doplněna značka Ytong
ISOVER – aktualizace výrobků na úroveň roku 2016

Ventily

KORADO - regulace ventilové vložky rozšířena o možnost nastavení 0,5, pokud chceme takto upravenou vložku použít v DIMOSU v již hotové úloze, stiskneme na kartě Ventily tlačítko Aktualizovat
GIACOMINI - aktualizace katalogu
IVAR CS - do modelu 137 byly vloženy ventily OPTOMA DV 103 a DV104
KEMPER - nová značka, vložen ventil Multi-Therm pro zaregulování cirkulace TUV
Lipovica - nová značka, vloženy ventily dodávané k tělesům
GLOBAL - nová značka, ventily pro tělesa GLOBAL
HERZ Universa - nová značka, rozdělovače pro podlahové vytápění

Trubky

HERZ - nová značka Universa

Tělesa

KORADO - doplněn nový typ těles RADIK PREMIUM a RADIK MATERNELLE
GLOBAL - doplněna nová značka. Hliníková tělesa

Podlahové systémy

HERZ - nová značka Universa

Programy a moduly

Komín 4.3.3

Ochrana před dělením nulou.

TV - TOB

Potlačeno hlášení o neexistujícím souboru katalogu materiálu M70.

TV a Průkaz 2013 v.4.4.0

 • Upraven tisk tabulky b.5.a) – doplněno zobrazování dodávky energie na přípravu TV ze solárních kolektorů.
 • Upraven tisk tabulky b.6) – při některých úpravách zadání nebyla v tabulce zobrazována hodnota Celkového elektrického příkonu na osvětlení.
 • Upraven tisk tabulky b) dílčí dodané energie – referenční hodnoty dílčí dodané energie byly zobrazovány jen pro v případech výpočtu změny dokončené budovy.
 • Okno pro zadání identifikačních údajů budovy bylo doplněno o pole k zadání registračního čísla ENEX. V tisku Protokolu k průkazu ENB je toto číslo umístěno na konci dokumentu.
 • Upravena metoda započítávání energie solárních kolektorů, pokud byly použity i na vytápění.

Poznámka k ENEX MPO připravuje nový dokument do systému ENEX, který nahradí stávající dokument. Stávající dokument obsahuje údaje, které nelze v průkazu nalézt. Nový dokument by měl obsahovat jen údaje, které se v průkazu vyskytují a bude ho generovat program. Trvá jim to ale dlouho.

DIMOS 5.1.9

Na kartě parametry výpočtu je aktivován výpočet rozvodů pro bytové stanice, včetně návrhu zdroje. Koncepce zadání soustavy s BS minimalizuje požadavky na zadání vstupních údajů a návrh rozvodů je velice rychlý a snadný. Součástí je příklad 301. V demonstrační verzi jsou vidět všechny možnosti návrhu. Na vyžádání zašleme aktivační soubor pro jednotlivé dodavatele BS.

Nové CD 585

Vydáno
Novinky

Katalogy

Lineární vazby – nový katalog

Katalog je dostupný v programu TV z karty LV. Do úlohy vybrané LV lze pak používat při zadávání obálky zóny, nebo místností. Byly doplněny údaje podle těchto publikací:

 • Příručky projektanta (firma WIENEBERGER, rok 2006)
 • Příručky projektanta (firma WINEBERGER, rok 2015)
 • Tepelná příručka (HELUZ 2012)
 • Katalog tepelných vazeb (ISOVER 2012)

Stavební materiály

Nová verze katalogu materiálů. Skupiny Z.. byly přesunuty do archivu - A70.

Ventily - IMI-TA

Upraven návrh ventilů TA-Compact-P a TA-Modulátor. Na základě nových podkladů byl zjemněn krok vybírání nastavení ventilů na 0,1. Ventil TA-Comact-P je v katalogu ve dvou variantách. V původní zadání, kde uživatel může zadávat DN ventilu. Nové zadání, u kterého navrhuje program automaticky nejmenší možné DN. Uživatel pak do vybraných DN nemůže zasahovat.

Ventily - Danfoss

Doplněny ventily RA-KE a RA-N.

Tepelná čerpadla – IVAR CS

Aktualizována nabídka TČ IVAR CS a doplněna informace o návrhovém programu k těmto čerpadlům.

Programy a moduly

TV a Průkaz 2013 v. 4.3.2

Drobné úpravy podle námětů uživatelů. Doplněno generování krycích listů BD-A a BD-C.

KOMÍN 4.3.2

Zavedena kontrola správného zadání označení prvního úseku spalinové cesty na který je připojen spotřebič paliv. Tento úsek musí mít nastaven atribut „kouřovod“.Úprava tiskových výstupů pro případě, kdy výpočet není vlivem vstupních údajů ukončen.

DIMOS 5.1.7

U ventilů s výpočtovým kódem 221 (regulátory průtoku) bylo ještě zavedeno rozlišování pomocí indexů. Ventily s indexem 0 – prakticky skoro všechny ventily s kódem 221 v katalogu – DN ventilu navrhuje uživatel a pokud není zadáno, program vybere DN ventilu podle DN trubky. U ventilů s indexem 21 (TA-Compact-P) a 31 (TA-Modulátor) provádí návrh DN ventilu program a uživatel ho nemůže ovlivnit. Program vždy vybírá nejmenší průměr.

Nové CD 584

Vydáno
Novinky

Honorář 2016

Na základě publikace UNIKA 2016 je na CD umístěna nová verze programu Honorář. Pro uživatele verze Honorář 2014 nebo Honorář 2015 činí poplatek za aktualizaci 400 Kč. Uživatelé starších verzí programu Honorář zaplatí za aktualizaci 600 Kč.

KOMÍN 4.3.0

Zavedena kontrola správného zadání označení prvního úseku spalinové cesty na který je připojen spotřebič paliv. Tento úsek musí mít nastaven atribut „kouřovod“. Teprve následující úseky mohou mít označení „komín“.