Novinky

Nové CD 600

Vydáno
Novinky

HONORÁŘ 2017/2018

Aktualizovaná verze programu Honorář podle sazebníku UNIKA a rok 2017/2018.

Semináře

Jsou vypsány termíny seminářů, které budou uspořádány v měsíci květnu. V Brně a v Praze bude uspořádán seminář věnovaný zpracování průkazů, v Praze bude ještě jeden seminář, věnovaný otopným a chladícím soustavám.

Aktualizace programu Honorář 2017

Vydáno
Novinky

Nová verze programu Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2017(Honorář) je k dispozici na Protech CD. Více informací...

Nové CD 598

Vydáno
Novinky

TV 4.6.0 a Průkaz 4.6.0

Úprava výpočtu mezí tříd u neobnovitelné primární energie. Oprava výpočtu korekčního členu e1 v případě, že v zóna v budově s téměř nulovou spotřebou je vytápěna na nižší teplotu než 18 °C.

Nové CD 597

Vydáno
Novinky

Semináře

Jsou vypsány nové termíny seminářů, které budou uspořádány v měsíci květnu. V Brně a v Praze bude uspořádán seminář věnovaný zpracování průkazů, v Praze bude ještě jeden seminář, věnovaný otopným a chladícím soustavám.

Katalogy

KORADO – aktualizace cen
IMI – doplněn ventil TA-PILOT-R
WIENEBERGER – doplněny nové typy zdiva
BAUMIT – aktualizace výrobků
GIACOMINI – podlahové systémy doplněny o systémy s deskou SPIDER
COMAP – Do katalogu ventilů doplněn regulátor průtoku 8-115 l/h - AutoSar
HONEYWELL – aktualizován katalog ventilů. Doplněny potrubní oddělovače, regulátor průtoku Kombi QM, regulační ventil Kombi F II, Kombi F, regulační ventil VBG2, do skupiny 501 byl umístěn vzorkovací ventil Alwa
REHAU – aktualizace podlahových systémů
YTONG – aktualizace výrobků podle dokumentu Přehledu produktů 2017
VIADRUS – aktualizován sortiment dodávaných kotlů
FLAMEN – nová značka v katalogu spotřebičů paliv – krbové vložky

PROGRAMY

TV 4.5.0 a Průkaz 4.5.0

Po dohodě se SEI byly provedeny úpravy, které sjednocují výpočty referenční budovy s programem Energie. Tyto úpravy jsou zahrnuty pod novou variantu výpočtu VV9 – viz nápověda na kartě Budova. Byl upraven výpočet započítávání elektrické energie vyrobené kogenerací a dodávané mimo budovu. Tabulka Popis opatření - Karta Porovnání byla doplněna o možnost exportu údajů do protokolu k Průkazu / tabulka Popis opatření.

ROVO 3.1.1

Úpravy výpočtu podle připomínek