Novinky

Nové CD 552

Vydáno
Novinky

Informace k vydání CD 552

Na základě požadavků a námětů uživatelů vydáváme CD 552, které obsahuje poměrně rozsáhlé změny v programech TV a TOB, ke kterým jsme dostali náměty od uživatelů. V Průkazu 2013 byly provedeny úpravy podle požadavků Metodických pokynů k upřesnění výpočetních postupů pro podprogram Nová zelená úsporám Rodinné domy a Bytové domy na rok 2015.

Další vydání CD předpokládáme cca 6.5.2015, kde by měly být dokončen výpočet výše podpory a výstupy pro žádosti k NZÚ, vyjma tisku krycích listů, které se budeme snažit připravit do 14.5.2015.

Upozornění
Pro zpracování žádostí pro NZÚ 2015, je nutné se seznámit s obsahem nápovědy k poli Varianta výpočtu a k poli NZÚ.

Změny programů a modulů

TV 4.0.0

Byly provedeny úpravy podle námětů uživatelů. Hlavní změna v programu TV 4.0.0 spočívá v úpravě komunikačního protokolu s programem TOB. Tento nový protokol je vázán na aktivační soubor TV 2015.

TV2015

Tento aktivační soubor umožňuje využití řady funkcí v programu TV, TOB a v Průkazu 2013.

V programu TV:

  • Nové okno pro zadávání konstrukcí. Umožňuje přiřazení konstrukcí k tabulce 3, z ČSN 73 0540_2:2011. Zjednodušuje spolupráci s programem TOB.
  • Poskytuje informace o normových hodnotách součinitelů prostupu tepla v případě budov s teplotou odlišnou od 20 °C.
  • Z programu TV lze přímo volat výpočet oken v programu TOB. Není potřeba již hodnoty vypočítané v TOB ručně zadávat do TV.
  • Programy jsou vybaveny novými tiskovými výstupy V TOB.
  • Aktivuje novou komunikaci s TV a nové tiskové protokoly.
  • Aktivuje výpočet korekčních činitelů Fsh.
  • Aktivuje možnost zadání ZTM v členění ZTM-V, ZTM-K a ZTM-N
  • Aktivuje využití možnosti současného výběru všech vrstev ze skladby. Může se jednat o cíleně připravený katalog často používaného pořadí vrstev atp.

V Průkazu 2013:

  • Aktivuje spuštění modulu pro porovnávání údajů z karty Hodnocení z různých úloh.

TOB 15.3.0

Místní nabídka karty Skladba byla doplněna o nabídku Katalog konstrukcí. Otevře se dialogové okno, kde jsou nabídnuty úlohy z adresáře Zakázky TOB (lze nastavit na jinou cestu). V každé úloze jsou zobrazeny „Konstrukce“ a v jednotlivých konstrukcích je vidět seznam zadaných vrstev. Výběrem některé z konstrukcí se přenáší do aktuální skladby celý seznam konstrukcí. Zadávání oken bylo doplněno o nastavení řady veličin, které lze povelem Použít vložit do zadávaného okna.

NZU2015 RD

Jedná se o aktivační soubor, který aktivuje v modulu Průkazu 2013 výpočet NZÚ pro rodinné domy podle metodických pokynů pro rok 2015.

NZU2015 BD

Jedná se o aktivační soubor, který aktivuje v modulu Průkazu 2013 výpočet NZÚ pro bytové domy podle metodických pokynů pro rok 2015.

Průkaz 2013 v.4.0.0

Je nutné se seznámit s obsahem nápovědy k poli Varianta výpočtu a k poli NZÚ. Pro NZÚ 2015 doplněna varianta výpočtu VV7. Pod VV7 byla též zahrnuta úprava zadávání Osvětlovacích soustav. Některé karty a okna jsou doplněna o tlačítko NZÚ, kde jsou nezbytné informace pro zadávání údajů v případě zpracování žádostí k NZÚ2015. Více informací naleznete v nápovědě k variantě výpočtu VV a k NZÚ. Karta Potřeba tepla je upravena pro zpracování žádostí k NZÚ pro více zónové bytové domy.

Zpravodaj duben 2015

Vydáno
Novinky

Zpravodaj obsahuje souhrn informací o postupu úprav programů podle zveřejněných pokynů. Dále jsou ve Zpravodaji uvedeny informace o úpravách programů, které usnadňují zpracování žádostí a předpokládané termíny vydání CD s novými verzemi programů.

Nové CD 548

Vydáno
Novinky

Katalogy

Do katalogů Podlahy, Ventily a Trubky byla vložena nová značka GETASYSTEM. Dodavatelem tohoto systému podlahového vytápění je firma IVT, s.r.o., organizační složka.

Katalog stavebních materiálů

Nová značka - E02 Eko-izolace HS Grup
Aktualizace K03 KM BETA – doplněna skupina SENDVIX
Aktualizace I01 Isover na úroveň roku 2015.

Ostatní katalogy

Meibes – kompletní aktualizace ventilů
Honeywell - kompletní aktualizace ventilů
GIACOMINI – doplnění suchých systémů pro podlahové vytápění
SIEMENS – doplněny další DN u ventilů (VPI 45 a VPI45Q)
VAWIN – doplněna nová řada trubek EVO
LIPOVICA – kompletní aktualizace katalogu těles, doplnění modelu PLANO

Programy

Opraveno zobrazování souborů formátu HTML v programu TV a navazujících knihovnách souvisejících s hodnocením budov.

Nové CD 547

Vydáno
Novinky

Katalogy

Do katalogů Podlahy, Ventily a Trubky byla vložena nová značka GETASYSTEM. Dodavatelem tohoto systému podlahového vytápění je firma IVT, s.r.o., organizační složka.

Katalog stavebních materiálů

Nová značka - E02 Eko-izolace HS Grup
Aktualizace K03 KM BETA – doplněna skupina SENDVIX
Aktualizace I01 Isover na úroveň roku 2015

Ostatní katalogy

Meibes – kompletní aktualizace ventilů
Honeywell - kompletní aktualizace ventilů
GIACOMINI – doplnění suchých systémů pro podlahové vytápění
SIEMENS – doplněny další DN u ventilů (VPI 45 a VPI45Q)
VAWIN – doplněna nová řada trubek EVO
LIPOVICA – kompletní aktualizace katalogu těles, doplnění modelu PLANO