Novinky

Nové CD 584

Vydáno
Novinky

Honorář 2016

Na základě publikace UNIKA 2016 je na CD umístěna nová verze programu Honorář. Pro uživatele verze Honorář 2014 nebo Honorář 2015 činí poplatek za aktualizaci 400 Kč. Uživatelé starších verzí programu Honorář zaplatí za aktualizaci 600 Kč.

KOMÍN 4.3.0

Zavedena kontrola správného zadání označení prvního úseku spalinové cesty na který je připojen spotřebič paliv. Tento úsek musí mít nastaven atribut „kouřovod“. Teprve následující úseky mohou mít označení „komín“.

Aktualizace programu Honorář 2016

Vydáno
Novinky

Nová verze programu Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2016 (Honorář) je k dispozici na Protech CD. Více informací...

Nové CD 583

Vydáno
Novinky

Katalogy

Spotřebiče paliv – původní katalogy spotřebičů paliv P70 byly přesunuty do archivu. K jejich výběru je potřeba přepnout v katalogu spotřebičů na A71.

Značka PIPELIFE - aktualizace katalogů trubek, tvarovek a podlahových komponent.

Značka HELUZ - aktualizace komínových konstrukcí pro program na výpočet spalinových cest.
Aktualizovaný soubor HELUZ v katalogu Stavební materiály.

Značka IVAR CS - aktualizace katalogu tepelných čerpadel.

Programy a moduly

KOMÍN

Opraveno načítání spotřebičů paliv do programu Komín.

TV

Úprava výpočtu a zobrazování výsledků spotřeby paliva. Upraven odkaz na CADKON

Nové CD 580

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog tvarovek

Doplněny tvarovky HERZ CS.
Firma Giacominy - aktualizován katalog trubek, tvarovek a podlahových systémů.

Katalog ventilů

Zaveden nový výpočtový kód 223 pro ventil do okruhu chlazení TA-compact-T.
Aktualizována značka DANFOSS.

Katalog stavebních materiálů

Nový pramen A03 Aspen Aerogels, obsahuje Areogely.
Nový pramen CO5 Českomoravský beton, zde jsou samonivelizační lité potěry a betony.

Katalog spotřebičů paliv

Nová struktura.

Katalog těles

Doplněn filtr na výběr těles podle materiálu a filtr na výšku těles.
Aktualizována značka Lipovica a značka MINIB.

Katalog součinitelů místních odporů pro program Komín

Doplněn o jednosegmentová kolena.

Programy a moduly

ROVO

Opraveno ukládání šablon.

DIMOS

Zaveden výpočtový kód 223 pro ventil TA-COMPACT-T. Specifikace T kusů byla doplněna o automatický výběr T kusů (3xstejné DN) se současným výběrem potřebných redukkcí. Na patách větví byl doplněn výpočet autority pro nové typy ventilů. Na patách větví bylo možné (pro vyvažovací ventily) zadávat hodnoty přednastavení jen výběrem z nabízeného seznamu. Funkce byla upravena tak, aby bylo možné vstupní údaje zadávat z klávesnice.

KOMÍN

Nový katalog spotřebičů paliv, doplněný katalog místních odporů.

TV a Průkaz 2013

Úprava tisku některých dokumentů.