Novinky

Nové CD 595

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog otopných těles

Nová značka - LAURENS – litinová článková tělesa RETRO, tělesa z žebrovaných trubek, článková tělesa z hladkých trubek.

Programy a moduky

ENEX – upravená verze exportu podle požadavku MPO.

ROVO 3.1.0

Úpravy výpočtu podle připomínek uživatelů. každému úseku lze přiřadit jinou izolaci (změnit součinitel vodivosti λ). Opraveno zobrazování hodnoty tlakové ztráty ne ventilech úseku. Opraveno započítávání této tlakové ztráty do úseku.

TV a Průkaz 4.4.7

Úpravy pro ENEX. V Průkazu byly doplněny kontroly, zda je zadáno vše, co je potřeba pro účel exportu souboru pro ENEX.

DIMOS 5.2.9

Karta přípojky – byly provedena úprava pro zadávání ventilů s kódem 221 na pozici 1RP. Karta úseky – ke každému úseku lze přiřadit jiný součinitel tepelné vodivosti izolace.

Úpravy pro výpočet chlazení:

  • V okně Parametry spotřebičů lze vybírat tělesa pro chlazení z katalogu.
  • Číselník popisů – tlačítko za polem pro specifikaci – byl doplněn pro definování veličin pro chlazení.
  • U katalog – byl také rozšířen o zadávání vstupních údajů pro chlazení.

Nové CD 593

Vydáno
Novinky

Od CD 590 již není podporován operační systém Windows XP.

Systém ENEX byl již ze strany MPO zprovozněn.

Katalogy

Stavební materiály – doplněna značka KINGSPAN.
Otopná tělesa – aktualizována značka HENRAD.

Programy a moduly

TV a Průkaz 4.4.6

Úpravy pro ENEX. Oprava chyby při duplikaci místností a následné editaci.

DIMOS

Úprava zadávání ventilů s kódem 222. Oprava ukládání UČM při dimenzování těles.

Nové CD 591

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV a Průkaz 4.4.5

Opraveno zadávání konstrukcí do okna Místnost

Nové CD 590

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Od CD 590 již není podporován operační systém Windows XP.

Systém ENEX

10.1.2017 MPO oznámilo, že by měl být systém ENEX dokončen. V Průkazu, na kartě Tisk je umístěno tlačítko ENEX. Po jeho stisknutí se otevře okno s údaji, které budou předány do systému ENEX na MPO. Zpracovatel průkazu musí obsloužit pole „Splnění vyhlášky“. Po vyplnění tohoto údaje lze dát povel k uložení souboru XML. V okně se objeví informace, jak se soubor jmenuje a kde je uložen. Tento soubor bude odesílán do registru na MPO.

Krycí listy

Průkaz 2013 byl doplněn o nové Krycí listy v.3.1, které byly zveřejněny na stránkách SFŽP – Nová zelenám úsporám.

TV 4.4.4 a Průkaz 4.4.4

Byly provedeny úpravy související se systémem ENEX.

TOB

Opravena chyba při editaci materiálů.

Katalogy

TOMTON – nová značka zařazená do katalogu těles
KAN-therm – nová značka zařazená do katalogu trubek, podlahových systémů a tvarovek
COMAP – aktualizován katalog ventilů, trubek a tvarovek
KORADO – aktualizovány ceny u těles