Novinky

Nové CD 585

Vydáno
Novinky

Katalogy

Lineární vazby – nový katalog

Katalog je dostupný v programu TV z karty LV. Do úlohy vybrané LV lze pak používat při zadávání obálky zóny, nebo místností. Byly doplněny údaje podle těchto publikací:

  • Příručky projektanta (firma WIENEBERGER, rok 2006)
  • Příručky projektanta (firma WINEBERGER, rok 2015)
  • Tepelná příručka (HELUZ 2012)
  • Katalog tepelných vazeb (ISOVER 2012)

Stavební materiály

Nová verze katalogu materiálů. Skupiny Z.. byly přesunuty do archivu - A70.

Ventily - IMI-TA

Upraven návrh ventilů TA-Compact-P a TA-Modulátor. Na základě nových podkladů byl zjemněn krok vybírání nastavení ventilů na 0,1. Ventil TA-Comact-P je v katalogu ve dvou variantách. V původní zadání, kde uživatel může zadávat DN ventilu. Nové zadání, u kterého navrhuje program automaticky nejmenší možné DN. Uživatel pak do vybraných DN nemůže zasahovat.

Ventily - Danfoss

Doplněny ventily RA-KE a RA-N.

Tepelná čerpadla – IVAR CS

Aktualizována nabídka TČ IVAR CS a doplněna informace o návrhovém programu k těmto čerpadlům.

Programy a moduly

TV a Průkaz 2013 v. 4.3.2

Drobné úpravy podle námětů uživatelů. Doplněno generování krycích listů BD-A a BD-C.

KOMÍN 4.3.2

Zavedena kontrola správného zadání označení prvního úseku spalinové cesty na který je připojen spotřebič paliv. Tento úsek musí mít nastaven atribut „kouřovod“.Úprava tiskových výstupů pro případě, kdy výpočet není vlivem vstupních údajů ukončen.

DIMOS 5.1.7

U ventilů s výpočtovým kódem 221 (regulátory průtoku) bylo ještě zavedeno rozlišování pomocí indexů. Ventily s indexem 0 – prakticky skoro všechny ventily s kódem 221 v katalogu – DN ventilu navrhuje uživatel a pokud není zadáno, program vybere DN ventilu podle DN trubky. U ventilů s indexem 21 (TA-Compact-P) a 31 (TA-Modulátor) provádí návrh DN ventilu program a uživatel ho nemůže ovlivnit. Program vždy vybírá nejmenší průměr.

Aktualizace programu Honorář 2016

Vydáno
Novinky

Nová verze programu Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2016 (Honorář) je k dispozici na Protech CD. Více informací...

Nové CD 584

Vydáno
Novinky

Honorář 2016

Na základě publikace UNIKA 2016 je na CD umístěna nová verze programu Honorář. Pro uživatele verze Honorář 2014 nebo Honorář 2015 činí poplatek za aktualizaci 400 Kč. Uživatelé starších verzí programu Honorář zaplatí za aktualizaci 600 Kč.

KOMÍN 4.3.0

Zavedena kontrola správného zadání označení prvního úseku spalinové cesty na který je připojen spotřebič paliv. Tento úsek musí mít nastaven atribut „kouřovod“. Teprve následující úseky mohou mít označení „komín“.

Nové CD 583

Vydáno
Novinky

Katalogy

Spotřebiče paliv – původní katalogy spotřebičů paliv P70 byly přesunuty do archivu. K jejich výběru je potřeba přepnout v katalogu spotřebičů na A71.

Značka PIPELIFE - aktualizace katalogů trubek, tvarovek a podlahových komponent.

Značka HELUZ - aktualizace komínových konstrukcí pro program na výpočet spalinových cest.
Aktualizovaný soubor HELUZ v katalogu Stavební materiály.

Značka IVAR CS - aktualizace katalogu tepelných čerpadel.

Programy a moduly

KOMÍN

Opraveno načítání spotřebičů paliv do programu Komín.

TV

Úprava výpočtu a zobrazování výsledků spotřeby paliva. Upraven odkaz na CADKON