Novinky

Nové CD 593

Vydáno
Novinky

Od CD 590 již není podporován operační systém Windows XP.

Systém ENEX byl již ze strany MPO zprovozněn.

Katalogy

Stavební materiály – doplněna značka KINGSPAN.
Otopná tělesa – aktualizována značka HENRAD.

Programy a moduly

TV a Průkaz 4.4.6

Úpravy pro ENEX. Oprava chyby při duplikaci místností a následné editaci.

DIMOS

Úprava zadávání ventilů s kódem 222. Oprava ukládání UČM při dimenzování těles.

Nové CD 591

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV a Průkaz 4.4.5

Opraveno zadávání konstrukcí do okna Místnost

Nové CD 590

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Od CD 590 již není podporován operační systém Windows XP.

Systém ENEX

10.1.2017 MPO oznámilo, že by měl být systém ENEX dokončen. V Průkazu, na kartě Tisk je umístěno tlačítko ENEX. Po jeho stisknutí se otevře okno s údaji, které budou předány do systému ENEX na MPO. Zpracovatel průkazu musí obsloužit pole „Splnění vyhlášky“. Po vyplnění tohoto údaje lze dát povel k uložení souboru XML. V okně se objeví informace, jak se soubor jmenuje a kde je uložen. Tento soubor bude odesílán do registru na MPO.

Krycí listy

Průkaz 2013 byl doplněn o nové Krycí listy v.3.1, které byly zveřejněny na stránkách SFŽP – Nová zelenám úsporám.

TV 4.4.4 a Průkaz 4.4.4

Byly provedeny úpravy související se systémem ENEX.

TOB

Opravena chyba při editaci materiálů.

Katalogy

TOMTON – nová značka zařazená do katalogu těles
KAN-therm – nová značka zařazená do katalogu trubek, podlahových systémů a tvarovek
COMAP – aktualizován katalog ventilů, trubek a tvarovek
KORADO – aktualizovány ceny u těles

Nové CD 588

Vydáno
Novinky

Byla provedena úprava ukládání archivních souborů pod Windows 10.

Systém ENEX

Ve spolupráci s MPO jsou v Průkazu prováděny úpravy pro export údajů z Průkazu do systému ENEX. V současné době MPO připravuje na svých stránkách vstupní formulář, kde uživatel uvidí z programu exportovaná data. Předpokládáme, že vše bude dokončeno do konce listopadu.

TV 4.4.2

  • Oprava zobrazení hodnot v tabulce b.6).
  • Oprava zobrazení třídy Neobnovitelné primární energie v grafické části průkazu u "budov s téměř nulovou spotřebou".
  • Tabulka Konstrukcí na kartě Zóny byla doplněna o sloupec s čísly řádku.
  • Úlohu lze uložit jako šablonu a při zakládání nové úlohy je k dispozici povel Načíst šablonu.

DIMOS

Opraveno zadávání průtoku spotřebičem Ms,C,, při výpočtu chlazení. Oprava výpočtu nastavení referenčního ventilu s kódem 120.