Novinky

Nové CD 577

Vydáno
Novinky

Katalogy

KORADO – doplněny nové konstrukční typy otopných těles RADIK

Programy a Moduly

TZ 11.1.0 a starší verze TOB

Byla opravena chyba při otevírání HTML souborů. V těchto starších verzích docházelo při otevírání HTML souborů s nápovědou k chybovému hlášení.

TV 4.2.7

  1. Program TV/ Nástroje / Možnosti / Adresáře – byla doplněna pole pro vložení cesty k ukládání souborů z modulu Porovnání „jméno.STVPPB“.
  2. Program TV / Nástroje / Možnosti / Údaje pro průkaz – byla doplněna vstupní pole pro zadání jména Zpracovatele analýzy a Zpracovatele navržených opatření.
  3. Karta Tisk, volba dokumentu Měrná roční potřeba (Ea). Opravena procedura sestavování tabulky. V případě, že byly zadány do zóny konstrukce, kterým byl přiřazeno Pzk = 10 – vnitřní konstrukce budovy, mohla být v tisku této tabulky zobrazena jiná hodnota QH,nd než bylo uváděno a zobrazováno na kartě Prostředí.

Průkaz 2013 v. 4.2.7

  1. Průkaz 2013 - zadávání Osvětlení Okno Osvětlovací soustava bylo doplněno o volbu, zda bude uživatel u hodnocené budovy zadávat Průměrný příkon Pn (W) a nebo Průměrný měrný příkon pL,lx. Vstupní pole pro měrný příkon pL,lx bylo upraveno pro zadávání hodnot na tisíciny.
  2. Průkaz 2013 – zadání ventilátorů na kartě Pomocné energie Podle námětů uživatelů bylo upraveno okno pro zadávání ventilátorů. Současně bylo doděláno automatické naplňování tabulky b.3) větrání v Protokolu k Průkazu.

TOB 15.5.1

Upravena komunikace s katalogem materiálů, kde došlo v souvislosti se zavedením nových kontrol ke zpomalení komunikace.

KOMÍN ZZ

V demo verzi výpočtu v okně Komín ZZ bylo aktivováno vstupní pole pro zadávání výkonu kotle.

DIMOS 5.1.0

Zadání prvků paty na kartě Paty větví bylo doplněno o možnost zadat u položky „VP vyvažovací ventil“ Nastavení ventilu Np. K tomu je potřeba zaškrtnou zaškrtávátko, které povolí Nastavení.

Nové CD 575

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV 4.2.4 a Průkaz 4.2.4

Opraveno vkládání údajů do tabulky Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření, která se otevírá na kartě Tisk, pomocí tlačítka Popis opatření.

Nové CD 574

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.0.7

Opraveno vkládání ventilu RV2 na patu větve 24. Program byl doplněno nový algoritmus pro výpočet ventilů u kterých je propojena funkce regulátoru průtoku a regulátoru tlaku. U těchto ventilů se mění nastavení průtoku v závislosti na nastavení regulátoru tlaku. Do okna úseku byla přidána veličina „teplota okolí“. pro tyto ventily byl zaveden výpočtový kód 222. V současné době se jedná o ventil TP-COMPACT-DP (viz IMI-TA, KC 21521).

KOMÍN a KOMÍN ZZ 4.2.2

Karta pro vkládání údajů v programu Komín ZZ byla doplněna o zobrazování hmotnostního průtoku spalin.

TZ

Na CD je umístěn nový soubor pro zobrazování oken s nápovědou ve formátu html.

TV 4.2.3 a Průkaz 4.2.3

Opraveno zobrazování hodnoty redukovaného výkonu těles v souboru „jméno.CAD“. Opraven tisk některých veličin v Průkazu ENB v případě, že se jednalo o výpočet budovy „s téměř nulovou spotřebou energie“. Upraveno zaokrouhlování plochy oken, pro výpočet do krycích listů v případech, kdy algoritmus vracel hodnotu např. 2,699999999.

Nové CD 573

Vydáno
Novinky

Katalogy

IVAR CS – aktualizován katalog trubek, ventilů, kolektorů, prvků pro PDL a katalog tvarovek.

Programy a moduly

DIMOS

Opravena chyba při otevírání oken s příklady (např. při zakládání nové větve).

KOMÍN a KOMÍNZZ

Výpočet přívodu vzduchu byl doplněn i pro výpočet tlakové ztráty při přívodu vzduchu mezikružím. Při výpočtech v režimu I a II lze do výpočtu vybírat kotle C. Komín ZZ je doplněn o kartu s Příklady a o okno pro výpočet tlakových ztrát při přívodu vzduchu do kotelny.