Novinky

Nové CD 573

Vydáno
Novinky

Katalogy

IVAR CS – aktualizován katalog trubek, ventilů, kolektorů, prvků pro PDL a katalog tvarovek.

Programy a moduly

DIMOS

Opravena chyba při otevírání oken s příklady (např. při zakládání nové větve).

KOMÍN a KOMÍNZZ

Výpočet přívodu vzduchu byl doplněn i pro výpočet tlakové ztráty při přívodu vzduchu mezikružím. Při výpočtech v režimu I a II lze do výpočtu vybírat kotle C. Komín ZZ je doplněn o kartu s Příklady a o okno pro výpočet tlakových ztrát při přívodu vzduchu do kotelny.

Nové CD 572

Vydáno
Novinky

Změny

1. Na CD je vyřešen problém s HTML knihovnami (okna obsahující nabídku výběru vstupních údajů pro vkládání do programu), který se vyskytl u některých uživatelů.

2. Od CD 571 nelze programy provozovat s HW klíčem MemoHasp-1 (do LPT portu pro tiskárny - cca 17 let staré). Pro užívání nových verzí programů je potřeba přejít na HW klíče pro USB porty. Příznakem tohoto problému je, že po spuštění programu je nabízen výběr spuštění Demo / Licence a přitom nelze licenci spustit.

3. Přetrvává problém s některými antivirovými programy (AVG, AVAST,..), které blokují instalaci nových knihoven DLL z produkce Microsoft, které jsme začali používat pro podporu práce programů. Problém se projeví po ukončení instalace tím, že nelze spustit programy.

Jelikož tyto knihovny DLL od Microsoftu je potřeba nainstalovat, jsou možné dva postupy:

  • odinstalovat CD, vypnout antivirový program, provést novou instalaci a zase antivirový program zapnout.
  • provést samostatnou instalaci těchto knihoven. Nově je při instalaci CD založen adresář …\PROTECH\VCredist\. V tomto adresáři je soubor „vcredist_2013x86.exe“. Spuštěním tohoto souboru proběhne instalace chybějících knihoven DLL.

Nové CD 571

Vydáno
Novinky

Změny

Přechod na nové vývojové prostředí VC 2013.

Katalogy

VALSIR – nová značka v katalogu Trubek a Tvarovek. Dodává firma GENOVA Bohemia s.r.o.
Aktualizovány izolace Rockwool.

Programy a moduly

DIMOS

Úprava v zobrazování chlazení. Úprava výpočtu tw1 a dt pro zateplený objekt (karta Spotřebiče).

Krycí listy

Oprava vzoru pro krycí list C.

TV 4.2.0 a Průkaz 2013 v.4.2.0

Úprava tisku protokolu k Průkazu ENB, odstranění prázdné stránky.

Nové CD 565

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.0.3

V programu byla provedena oprava v zobrazování údajů souvisejících s výpočtem chladících soustav.

TV 4.1.7, Průkaz 2013 4.1.7

Byla upravena tabulka pro zadávání opatření.