Novinky

Nové CD 608

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV 4.7.1 a Průkaz 2013 4.7.0

Prosíme uživatele, aby nám zasílali chybová hlášení, která při práci převážně na PENB v této nové verzi vzniknou. Děkujeme.
Opravena chyba v interním číslování souborů. Tyto chyba byla zdrojem velké skupiny chybových hlášení. Program byl doplněn o další nástroje, které by měly usnadnit dohledání chyby která vzniká při kopírování a duplikacích konstrukcí.

DIMOS 5.4.4

Opravena chyba, ke které mohlo dojít při editaci izolací nad výkresem.

Tepelná zátěž 2.6.0

Úpravy v zobrazování vybraných místností.

DIMTEL 3.4.3

Oprava chyby při zadávání nové místnosti.

Nové CD 607

Vydáno
Novinky

Všeobecné

Programy jsou přeloženy v novém vývojovém prostředí VC 2017.

Katalogy

REVEL – aktualizace katalogu trubek, ventilů, tvarovek a podlahových systémů.
TECE – aktualizace katalogu trubek, ventilů, tvarovek a podlahových systémů.
Jürgen Schlösser Armaturen (JSA) – nová značka v katalogu podlahových systémů.

Programy a moduly

KOMIN 4.4.2

Oprava výpočtu VI – přívod vzduchu.

PODLAHY

Úpravy na kartě Přípojky.

DIMTEL

Opravy a úpravy podle připomínek uživatelů.

DIMOS 5.4.3

Nabídka názvu místností, zaokrouhlování izolací.

Nové CD 606

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog Těles

ISAN –koupelnová těles GRENADA Chrom a GRENADA Radius Chrom doplněna o typy se středovým připojením.

Katalog Ventilů

Jürgen Schlösser Armaturen – nová značka v katalogu Ventilů.

Programy a moduly

TV 4.6.7 a Průkaz 2013 4.6.7

Úpravy zobrazování Neobnovitelné primární energie na kartě Hodnocení. Úprava tisku tabulky c) výroba energie umístěná v budově.

Letní teplota 1.2.1

Úprava zobrazení výpočtu při stínění markýzou, kdy hodnota Xfin nebyla zadána, nebo byla zadána Xfin = 0.

Tepelná zátěž 2.5.1

Do výpočtu výkonu zdroje chlazení byla zahrnuto snížení potřeby energie vlivem akumulace.

KOMÍN 4.4.1

Oprava tisku výpočtu se sníženým výkonem v případě, kdy jsou na jeden sopouch připojeny dva a více kotlů s ventilátory.

PODLAHY 4.6.6

Karta Přípojky smyček / sloupec ČM. Zde je seznam čísel místností nabízen v rozbalovacím seznamu. Pokud se číslo místnosti zapsalo z klávesnice, mohlo dojít k chybě.

Nové CD 605

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.4.1

Opraveno načítání a ukládání šablon.

GDS

Opraveno pokládání tabulek s rozdělovači na výkres, načítání a ukládání šablon.

Tepelná zátěž v. 2.5.0

Opravena chyba při výpočtu jednotlivých místností. Chybná verze 2.4.0 výpočtu byla vydána na CD 604. ve verzi 2.4.0 byla chyba ve výpočtu místností. Výpočet velikosti zdroje byl správný.

TV 4.6.6 a Průkaz 4.6.6

Úpravy zobrazování některých textů. Delší texty nebyly na některých počítačích zobrazovány celé.