Novinky

Nové CD 598

Vydáno
Novinky

TV 4.6.0 a Průkaz 4.6.0

Úprava výpočtu mezí tříd u neobnovitelné primární energie. Oprava výpočtu korekčního členu e1 v případě, že v zóna v budově s téměř nulovou spotřebou je vytápěna na nižší teplotu než 18 °C.

Nové CD 597

Vydáno
Novinky

Semináře

Jsou vypsány nové termíny seminářů, které budou uspořádány v měsíci květnu. V Brně a v Praze bude uspořádán seminář věnovaný zpracování průkazů, v Praze bude ještě jeden seminář, věnovaný otopným a chladícím soustavám.

Katalogy

KORADO – aktualizace cen
IMI – doplněn ventil TA-PILOT-R
WIENEBERGER – doplněny nové typy zdiva
BAUMIT – aktualizace výrobků
GIACOMINI – podlahové systémy doplněny o systémy s deskou SPIDER
COMAP – Do katalogu ventilů doplněn regulátor průtoku 8-115 l/h - AutoSar
HONEYWELL – aktualizován katalog ventilů. Doplněny potrubní oddělovače, regulátor průtoku Kombi QM, regulační ventil Kombi F II, Kombi F, regulační ventil VBG2, do skupiny 501 byl umístěn vzorkovací ventil Alwa
REHAU – aktualizace podlahových systémů
YTONG – aktualizace výrobků podle dokumentu Přehledu produktů 2017
VIADRUS – aktualizován sortiment dodávaných kotlů
FLAMEN – nová značka v katalogu spotřebičů paliv – krbové vložky

PROGRAMY

TV 4.5.0 a Průkaz 4.5.0

Po dohodě se SEI byly provedeny úpravy, které sjednocují výpočty referenční budovy s programem Energie. Tyto úpravy jsou zahrnuty pod novou variantu výpočtu VV9 – viz nápověda na kartě Budova. Byl upraven výpočet započítávání elektrické energie vyrobené kogenerací a dodávané mimo budovu. Tabulka Popis opatření - Karta Porovnání byla doplněna o možnost exportu údajů do protokolu k Průkazu / tabulka Popis opatření.

ROVO 3.1.1

Úpravy výpočtu podle připomínek

Nové CD 595

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog otopných těles

Nová značka - LAURENS – litinová článková tělesa RETRO, tělesa z žebrovaných trubek, článková tělesa z hladkých trubek.

Programy a moduky

ENEX – upravená verze exportu podle požadavku MPO.

ROVO 3.1.0

Úpravy výpočtu podle připomínek uživatelů. každému úseku lze přiřadit jinou izolaci (změnit součinitel vodivosti λ). Opraveno zobrazování hodnoty tlakové ztráty ne ventilech úseku. Opraveno započítávání této tlakové ztráty do úseku.

TV a Průkaz 4.4.7

Úpravy pro ENEX. V Průkazu byly doplněny kontroly, zda je zadáno vše, co je potřeba pro účel exportu souboru pro ENEX.

DIMOS 5.2.9

Karta přípojky – byly provedena úprava pro zadávání ventilů s kódem 221 na pozici 1RP. Karta úseky – ke každému úseku lze přiřadit jiný součinitel tepelné vodivosti izolace.

Úpravy pro výpočet chlazení:

  • V okně Parametry spotřebičů lze vybírat tělesa pro chlazení z katalogu.
  • Číselník popisů – tlačítko za polem pro specifikaci – byl doplněn pro definování veličin pro chlazení.
  • U katalog – byl také rozšířen o zadávání vstupních údajů pro chlazení.

Nové CD 593

Vydáno
Novinky

Od CD 590 již není podporován operační systém Windows XP.

Systém ENEX byl již ze strany MPO zprovozněn.

Katalogy

Stavební materiály – doplněna značka KINGSPAN.
Otopná tělesa – aktualizována značka HENRAD.

Programy a moduly

TV a Průkaz 4.4.6

Úpravy pro ENEX. Oprava chyby při duplikaci místností a následné editaci.

DIMOS

Úprava zadávání ventilů s kódem 222. Oprava ukládání UČM při dimenzování těles.