Novinky

Nové CD 572

Vydáno
Novinky

Změny

1. Na CD je vyřešen problém s HTML knihovnami (okna obsahující nabídku výběru vstupních údajů pro vkládání do programu), který se vyskytl u některých uživatelů.

2. Od CD 571 nelze programy provozovat s HW klíčem MemoHasp-1 (do LPT portu pro tiskárny - cca 17 let staré). Pro užívání nových verzí programů je potřeba přejít na HW klíče pro USB porty. Příznakem tohoto problému je, že po spuštění programu je nabízen výběr spuštění Demo / Licence a přitom nelze licenci spustit.

3. Přetrvává problém s některými antivirovými programy (AVG, AVAST,..), které blokují instalaci nových knihoven DLL z produkce Microsoft, které jsme začali používat pro podporu práce programů. Problém se projeví po ukončení instalace tím, že nelze spustit programy.

Jelikož tyto knihovny DLL od Microsoftu je potřeba nainstalovat, jsou možné dva postupy:

 • odinstalovat CD, vypnout antivirový program, provést novou instalaci a zase antivirový program zapnout.
 • provést samostatnou instalaci těchto knihoven. Nově je při instalaci CD založen adresář …\PROTECH\VCredist\. V tomto adresáři je soubor „vcredist_2013x86.exe“. Spuštěním tohoto souboru proběhne instalace chybějících knihoven DLL.

Nové CD 571

Vydáno
Novinky

Změny

Přechod na nové vývojové prostředí VC 2013.

Katalogy

VALSIR – nová značka v katalogu Trubek a Tvarovek. Dodává firma GENOVA Bohemia s.r.o.
Aktualizovány izolace Rockwool.

Programy a moduly

DIMOS

Úprava v zobrazování chlazení. Úprava výpočtu tw1 a dt pro zateplený objekt (karta Spotřebiče).

Krycí listy

Oprava vzoru pro krycí list C.

TV 4.2.0 a Průkaz 2013 v.4.2.0

Úprava tisku protokolu k Průkazu ENB, odstranění prázdné stránky.

Nové CD 565

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.0.3

V programu byla provedena oprava v zobrazování údajů souvisejících s výpočtem chladících soustav.

TV 4.1.7, Průkaz 2013 4.1.7

Byla upravena tabulka pro zadávání opatření.

Nové CD 564

Vydáno
Novinky

Katalogy

SANHA – nová značka v katalogu trubek a tvarovek
VALSIR – nová značka v katalogu trubek
Tělesa COSMO – aktualizace
Katalog materiálů KM Beta – doplněn o SEDWIX

Katalog ventilů:

 • nová ventilová vložka pro tělesa KORADO
 • aktualizovány ventily SIEMENS
 • aktualizovány ventily Danfoss
 • ventily IVAR – doplněna souprava pro fancoily-skupina 111

Programy a moduly

TV v. 4.1.5 + Průkaz 2013 v. 4.1.5

Úpravy tisku Průkazu ENB podle vyhlášky č. 230/2015 Sb. kterou se změnila vyhláška č. 78/2013 Sb. Úprava generování Krycích listů podle změny vydané SFŽP v rámci 3. výzvy k RD Drobné úpravy podle připomínek uživatelů a zaslaných chybových hlášení.

TOB 15.5.0

 • Založeny nové katalogy stavebních konstrukcí. V souvislosti s tím byl TOB doplněn o následující funkce umožňující operace s konstrukcemi.
 • Okno se seznamem konstrukcí v TOB doplněno o povel jednoduché načítání konstrukcí do úlohy TOB.
 • Doplněna funkce která umožňuje načíst do úlohy konstrukce z jiné úlohy.
 • Tabulka vrstev v okně Skladba je doplněna o povel Exportovat konstrukce do jiné úlohy.
 • V rámci zadávání konstrukcí do projektu lze současně zadávané konstrukce exportovat do katalogu pro příští požití.
 • Zavedena funkce, která umožňuje převzít z jiné skladby jen některé vrstvy.

DIMOS 5.0.2

Místní nabídka karty Větve byla doplněna o povel "Přidat větev z jiné úlohy". Tento povel umožňuje sloučit větve zadané v několika úlohách programu DIMOS do jedné otopné soustavy. Program při slučování větví z jednotlivých úloh kontroluje, aby se neopakovala čísla místností a tím pádem čísla spotřebičů.

Návrh soustav s bytovými stanicemi
Program DIMOS umožňuje návrh otopných soustav bytovými stanice, včetně návrhu výkonu zdroje a velikosti vyrovnávací akumulační nádrže. Všechny výpočty vycházejí z matematického modelu zveřejněného formou MEIBES. Aktivační soubor, aktivující výpočet soustavy s příslušným typem BS bude dodáván v součinnosti s dodavatelem BS (Herz, IVAR, GIACOMINI, MEIBES atd.). K dispozici je příklad č. 301 a potřebné komentáře. Výpočet BS se aktivuje na kartě Parametry výpočtu.