Novinky

Nové CD 557

Vydáno
Novinky

Katalogy

Otopná tělesa

Aktualizován soubor těles BOKI.

Programy a moduly

Krycí listy

Aktivován Krycí list pro Výplně.

TV v.4.1.0 a Průkaz 2013 v. 4.1.0

Úpravy podle připomínek uživatelů.

Nové CD 556

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Krycí listy

Na CD byly doplněny aktuální krycí listy (soubory XLS). Byla opravena chyba při vkládání hodnot dodaných energií. Krycí list pro konstrukce se i v této verzi ještě spouští z karty Tisky a krycí list pro Výplně není dokončen.

TV 4.0.9

Doplněno vkládání výplně otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru.

Nové CD 555

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Komín 4.1.5

Oprava chyby při načítání úloh.

TZ 11.0.0

Na CD je umístěna nová verze programu TZ. Jak jsme upozorňovali, je k práci s tímto programem potřeba aktivační soubor TZ11.

Průkaz 2013 v. 4.0.8

Upraven tisk dokumentu Výchozí údaje v případě výpočtu více zónových objektů.

Porovnání průkazů

Na kartě NZÚ je doplněn výpočet výše podpory. Krycí list pro oblast A, B a C lze otevřít z karty Krycí listy. Sem bude též v dalších verzích převeden z karty Tisky krycí list Konstrukce.

Krycí listy

Pro aktivaci krycích listů po cca 25.6.2015, bude potřeba zakoupit aktivační soubor Krycí listy za cenu 890 Kč.

Nové CD 554

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TZ 11.0.0

Nová kompletní aktivace programu TZ bude vyřešena na následujícím CD. Program TZ bude upraven tak, aby při dalších úpravách programů nedocházelo ke kolizním stavům. Jelikož bude k tomuto programu rozesílán nový aktivační soubor TZ11, žádáme všechny zájemce, aby si tento nový soubor vyžádali e-mailem.

TV 4.0.7

Nástroje / Možnosti / Obecné – byly doplněny volby:

  • Při založení konstrukce vložit do hodnoty součinitele prostupu tepla U hodnotu UN,20
  • Nepoužívat zobrazení pro TV 2015 – lze vypnout nový proces při zadávání konstrukcí (výběr z tabulky)

Po nastavení těchto požadavků je potřeba zavřít program TV a znovu spustit. Drobné úpravy při zadávání konstrukcí.

PRŮKAZ 4.0.7

Karta Tisk je doplněna o tlačítko Plochy. Otevře se dialogové okno, kde je tabulka s vyčíslením ploch konstrukcí u kterých je v programu nastaven požadavek Započítat do výpočtu výše podpory. Na kartě Tisk je aktivní tlačítko pro vygenerování souboru Krycí list – konstrukce.XLS Na kartě Hodnocení byly upraveny exporty do knihovny Porovnání budov. Vedle tlačítka Export (NZÚ) je umístěno tlačítko k otevření souboru s popisem celého procesu. Uživatelé souboru TV2015 budou mít po exportu výsledků ze souboru který obsahuje Stávající stav budovy a ze souboru který obsahuje Nový stav budovy v okně Porovnání budov k dispozici kompletní vyhodnocení úspor a zatřídění jednotlivých ukazatelů do oblastí

Katalogy

V katalogu trubek WAVIN byl u typu PPR EVO doplněn součinitel tepelné vodivosti.

Katalog Stavební materiály:

  • doplněn SVT kód u značek Rockwool, Isover a URSA
  • pramen B97 byl doplněn o deskové materiály Egger a Kronospan
  • přibyl pramen P04 Pavatex