Novinky

Aktualizace programu Honorář 2015

Vydáno
Novinky

Nová verze programu Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2015 (Honorář) je k dispozici na Protech CD Více informací...

Nové CD 557

Vydáno
Novinky

Katalogy

Otopná tělesa

Aktualizován soubor těles BOKI.

Programy a moduly

Krycí listy

Aktivován Krycí list pro Výplně.

TV v.4.1.0 a Průkaz 2013 v. 4.1.0

Úpravy podle připomínek uživatelů.

Nové CD 556

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Krycí listy

Na CD byly doplněny aktuální krycí listy (soubory XLS). Byla opravena chyba při vkládání hodnot dodaných energií. Krycí list pro konstrukce se i v této verzi ještě spouští z karty Tisky a krycí list pro Výplně není dokončen.

TV 4.0.9

Doplněno vkládání výplně otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru.

Nové CD 555

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Komín 4.1.5

Oprava chyby při načítání úloh.

TZ 11.0.0

Na CD je umístěna nová verze programu TZ. Jak jsme upozorňovali, je k práci s tímto programem potřeba aktivační soubor TZ11.

Průkaz 2013 v. 4.0.8

Upraven tisk dokumentu Výchozí údaje v případě výpočtu více zónových objektů.

Porovnání průkazů

Na kartě NZÚ je doplněn výpočet výše podpory. Krycí list pro oblast A, B a C lze otevřít z karty Krycí listy. Sem bude též v dalších verzích převeden z karty Tisky krycí list Konstrukce.

Krycí listy

Pro aktivaci krycích listů po cca 25.6.2015, bude potřeba zakoupit aktivační soubor Krycí listy za cenu 890 Kč.