Novinky

Nové CD 579

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog ventilů

Doplněn filtr pro vyhledávání ventilu podle označení typu ventilu.

Katalog stavebních materiálů

Doplněna značka VAPIS – vápenopískové cihly.

Katalog stavebních materiálů

Byly aktualizovány výrobky POROTHERM (Wienerberger).

Katalog tepelných čerpadel

Doplněna čerpadla dodávaná firmou IVAR CS.

Katalog čerpadel

Doplněna čerpadla Evosta, Evotron a Evoplus z nabídky firmy IVAR CS.

Katalog tvarovek

Výrobky značky SANHA byly rozšířeny o další tvarovky.

Katalog podlahových systémů

Doplněn nový podlahový systém x-net KERMI (trubky, ventily, podlahové systémy).

Programy a moduly

Tisky

U oboustranného tisku opravena funkce Zrcadlové okraje.

TOB 15.5.3

Opravena chyba, která neumožňovala zadávat jednovrstvé konstrukce.

TV 4.2.8

Okno Místnost – za polem Účel doplněn vstup do seznamu názvů místností, který je zde možno doplňovat a editovat. Seznam se vytváří automaticky při zadávání místností a nebo při načítání jiných souborů tepelných ztrát.

Průkaz 2013 4.2.8

Karta Kogenerace byla upravena pro možnost zadávání dodávky elektrické energie mimo budovu Možnost přebírání adresy zadané pro Průkaz do Grafického štítku. Rozšíření počtu znaků pro zadání adresy v grafickém štítku.

Obálka 2011

Doplněn popis rozdílů při výpočtu Uem,R podle ČSN 73 0540-2:2011 a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Komín 4.2.5

Zadávání údajů o spotřebiči paliva do výpočtu spalinové cesty bylo doplněno o možnost zadání hmotnostního toku spalin.

Nové CD 577

Vydáno
Novinky

Katalogy

KORADO – doplněny nové konstrukční typy otopných těles RADIK

Programy a Moduly

TZ 11.1.0 a starší verze TOB

Byla opravena chyba při otevírání HTML souborů. V těchto starších verzích docházelo při otevírání HTML souborů s nápovědou k chybovému hlášení.

TV 4.2.7

  1. Program TV/ Nástroje / Možnosti / Adresáře – byla doplněna pole pro vložení cesty k ukládání souborů z modulu Porovnání „jméno.STVPPB“.
  2. Program TV / Nástroje / Možnosti / Údaje pro průkaz – byla doplněna vstupní pole pro zadání jména Zpracovatele analýzy a Zpracovatele navržených opatření.
  3. Karta Tisk, volba dokumentu Měrná roční potřeba (Ea). Opravena procedura sestavování tabulky. V případě, že byly zadány do zóny konstrukce, kterým byl přiřazeno Pzk = 10 – vnitřní konstrukce budovy, mohla být v tisku této tabulky zobrazena jiná hodnota QH,nd než bylo uváděno a zobrazováno na kartě Prostředí.

Průkaz 2013 v. 4.2.7

  1. Průkaz 2013 - zadávání Osvětlení Okno Osvětlovací soustava bylo doplněno o volbu, zda bude uživatel u hodnocené budovy zadávat Průměrný příkon Pn (W) a nebo Průměrný měrný příkon pL,lx. Vstupní pole pro měrný příkon pL,lx bylo upraveno pro zadávání hodnot na tisíciny.
  2. Průkaz 2013 – zadání ventilátorů na kartě Pomocné energie Podle námětů uživatelů bylo upraveno okno pro zadávání ventilátorů. Současně bylo doděláno automatické naplňování tabulky b.3) větrání v Protokolu k Průkazu.

TOB 15.5.1

Upravena komunikace s katalogem materiálů, kde došlo v souvislosti se zavedením nových kontrol ke zpomalení komunikace.

KOMÍN ZZ

V demo verzi výpočtu v okně Komín ZZ bylo aktivováno vstupní pole pro zadávání výkonu kotle.

DIMOS 5.1.0

Zadání prvků paty na kartě Paty větví bylo doplněno o možnost zadat u položky „VP vyvažovací ventil“ Nastavení ventilu Np. K tomu je potřeba zaškrtnou zaškrtávátko, které povolí Nastavení.

Nové CD 575

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV 4.2.4 a Průkaz 4.2.4

Opraveno vkládání údajů do tabulky Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření, která se otevírá na kartě Tisk, pomocí tlačítka Popis opatření.

Nové CD 574

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS 5.0.7

Opraveno vkládání ventilu RV2 na patu větve 24. Program byl doplněno nový algoritmus pro výpočet ventilů u kterých je propojena funkce regulátoru průtoku a regulátoru tlaku. U těchto ventilů se mění nastavení průtoku v závislosti na nastavení regulátoru tlaku. Do okna úseku byla přidána veličina „teplota okolí“. pro tyto ventily byl zaveden výpočtový kód 222. V současné době se jedná o ventil TP-COMPACT-DP (viz IMI-TA, KC 21521).

KOMÍN a KOMÍN ZZ 4.2.2

Karta pro vkládání údajů v programu Komín ZZ byla doplněna o zobrazování hmotnostního průtoku spalin.

TZ

Na CD je umístěn nový soubor pro zobrazování oken s nápovědou ve formátu html.

TV 4.2.3 a Průkaz 4.2.3

Opraveno zobrazování hodnoty redukovaného výkonu těles v souboru „jméno.CAD“. Opraven tisk některých veličin v Průkazu ENB v případě, že se jednalo o výpočet budovy „s téměř nulovou spotřebou energie“. Upraveno zaokrouhlování plochy oken, pro výpočet do krycích listů v případech, kdy algoritmus vracel hodnotu např. 2,699999999.