Novinky

Aktualizace programu Honorář 2016

Vydáno
Novinky

Nová verze programu Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2016 (Honorář) je k dispozici na Protech CD. Více informací...

Nové CD 583

Vydáno
Novinky

Katalogy

Spotřebiče paliv – původní katalogy spotřebičů paliv P70 byly přesunuty do archivu. K jejich výběru je potřeba přepnout v katalogu spotřebičů na A71.

Značka PIPELIFE - aktualizace katalogů trubek, tvarovek a podlahových komponent.

Značka HELUZ - aktualizace komínových konstrukcí pro program na výpočet spalinových cest.
Aktualizovaný soubor HELUZ v katalogu Stavební materiály.

Značka IVAR CS - aktualizace katalogu tepelných čerpadel.

Programy a moduly

KOMÍN

Opraveno načítání spotřebičů paliv do programu Komín.

TV

Úprava výpočtu a zobrazování výsledků spotřeby paliva. Upraven odkaz na CADKON

Nové CD 580

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog tvarovek

Doplněny tvarovky HERZ CS.
Firma Giacominy - aktualizován katalog trubek, tvarovek a podlahových systémů.

Katalog ventilů

Zaveden nový výpočtový kód 223 pro ventil do okruhu chlazení TA-compact-T.
Aktualizována značka DANFOSS.

Katalog stavebních materiálů

Nový pramen A03 Aspen Aerogels, obsahuje Areogely.
Nový pramen CO5 Českomoravský beton, zde jsou samonivelizační lité potěry a betony.

Katalog spotřebičů paliv

Nová struktura.

Katalog těles

Doplněn filtr na výběr těles podle materiálu a filtr na výšku těles.
Aktualizována značka Lipovica a značka MINIB.

Katalog součinitelů místních odporů pro program Komín

Doplněn o jednosegmentová kolena.

Programy a moduly

ROVO

Opraveno ukládání šablon.

DIMOS

Zaveden výpočtový kód 223 pro ventil TA-COMPACT-T. Specifikace T kusů byla doplněna o automatický výběr T kusů (3xstejné DN) se současným výběrem potřebných redukkcí. Na patách větví byl doplněn výpočet autority pro nové typy ventilů. Na patách větví bylo možné (pro vyvažovací ventily) zadávat hodnoty přednastavení jen výběrem z nabízeného seznamu. Funkce byla upravena tak, aby bylo možné vstupní údaje zadávat z klávesnice.

KOMÍN

Nový katalog spotřebičů paliv, doplněný katalog místních odporů.

TV a Průkaz 2013

Úprava tisku některých dokumentů.

Nové CD 579

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog ventilů

Doplněn filtr pro vyhledávání ventilu podle označení typu ventilu.

Katalog stavebních materiálů

Doplněna značka VAPIS – vápenopískové cihly.

Katalog stavebních materiálů

Byly aktualizovány výrobky POROTHERM (Wienerberger).

Katalog tepelných čerpadel

Doplněna čerpadla dodávaná firmou IVAR CS.

Katalog čerpadel

Doplněna čerpadla Evosta, Evotron a Evoplus z nabídky firmy IVAR CS.

Katalog tvarovek

Výrobky značky SANHA byly rozšířeny o další tvarovky.

Katalog podlahových systémů

Doplněn nový podlahový systém x-net KERMI (trubky, ventily, podlahové systémy).

Programy a moduly

Tisky

U oboustranného tisku opravena funkce Zrcadlové okraje.

TOB 15.5.3

Opravena chyba, která neumožňovala zadávat jednovrstvé konstrukce.

TV 4.2.8

Okno Místnost – za polem Účel doplněn vstup do seznamu názvů místností, který je zde možno doplňovat a editovat. Seznam se vytváří automaticky při zadávání místností a nebo při načítání jiných souborů tepelných ztrát.

Průkaz 2013 4.2.8

Karta Kogenerace byla upravena pro možnost zadávání dodávky elektrické energie mimo budovu Možnost přebírání adresy zadané pro Průkaz do Grafického štítku. Rozšíření počtu znaků pro zadání adresy v grafickém štítku.

Obálka 2011

Doplněn popis rozdílů při výpočtu Uem,R podle ČSN 73 0540-2:2011 a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Komín 4.2.5

Zadávání údajů o spotřebiči paliva do výpočtu spalinové cesty bylo doplněno o možnost zadání hmotnostního toku spalin.