Novinky

Nové CD 615

Vydáno
Novinky

Katalogy

REVEL – aktualizace katalogu trubek a tvarovek o systém EASY.

Programy a moduly

GDSP

Úpravy podle námětů uživatelů.

Podlahy

Pokud je v místnosti jedna smyčka a eventuálně přívody, pak na základě změny plochy místnosti (např. V9) dojde ke změně plochy smyčky.

Nové CD 613

Vydáno
Novinky

Všeobecné informace

Na CD je nová verze programů DIMOS, GDS, Podlahy a katalogy (tělesa, trubky, ventily, tvarovky) P80. K těmto programům je dodáván aktivační klíč DIMOS18. Bez instalace tohoto klíče pracují programy ve stavu, který byl na CD 611 a s původními katalogy P80. Na CD je nová verze programu GDSP.

Katalogy P80

Ventily

DANFOSS – nové ventily RA-DV, 6-ti cestný ventil, RLV-K, rozdělovače SSM, ASC-BD, nová řada AB_QM a další.
GIACOMINI – doplněny kulové kohouty, nové ceny.
IMI-TA – nový typ TA modulátor a nový typ STAD.
OVENTROP – nové řady ventilů AV9 a řada Q-techno.

Tělesa

LIPOVICA - doplněny nové modely BLITZ, CALIDOR a Aleternum.

Materiály

Doplněn katalog POROFIX.

Programy

DIMOS v.5.5.0

DIMOS18 – opraveno načítání těles z CADKONU. Úprava práce se spotřebiči zadanými z klávesnice. Sloupec Spotřebič byl doplněn o informaci o použití Filtru.

TV a Průkaz

V TV a Průkazu upravena fotovoltaika.

Nový program GDSP

Jedná se o program GDS rozšířený o možnost zakreslování soustav do půdorysů, kde současně probíhá výpočet. Program GDSP generuje schéma otopné soustavy. Testovací provoz v minulém roce ukázal, že program zejména urychluje práci při návrhu podlahových systému. Zaváděcí ceny: pro uživatele programu GDS - 3 000 Kč, ostatní uživatelé – 5 900 Kč.

PODLAHY v.4.7.0

Doplněna karta XYZ, kde je současně zobrazován otopný a chladící výkon smyček pro požadovaný hmotnostní průtok = pro jednotné nastavení ventilů na rozdělovači. Mění se jen teplota zdroje.

Podlahy spuštěné v DIMOS / GDS

Upraveno načítání ploch místností z V9. Pokud se opakovaně načítá V9, která obsahuje jiné podlahové plochy, dojde u místností s jednou smyčkou ke změně plochy smyčky podle nových rozměrů místnosti.

Komín

Upraveno tisk teplot. Oba tiskové protokoly obsahují hodnoty teplot vypočítané pro ustálený průtok.

Nové CD 611

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS a Podlahy

Ošetřeno zobrazování hlášení, že v počítači není nainstalován aktivační soubor pro výpočet Chlazení.

Průkaz 2013

Na kartě Zóny byl opraven blok pro výpočet objemu.

Zpravodaj únor 2018

Vydáno
Novinky

Přinášíme Vám informace o připravovaných novinkách na první pololetí roku 2018 v novém zpravodaji Zpravodaj únor 2018.