Novinky

Nové CD 591

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV a Průkaz 4.4.5

Opraveno zadávání konstrukcí do okna Místnost

Nové CD 590

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Od CD 590 již není podporován operační systém Windows XP.

Systém ENEX

10.1.2017 MPO oznámilo, že by měl být systém ENEX dokončen. V Průkazu, na kartě Tisk je umístěno tlačítko ENEX. Po jeho stisknutí se otevře okno s údaji, které budou předány do systému ENEX na MPO. Zpracovatel průkazu musí obsloužit pole „Splnění vyhlášky“. Po vyplnění tohoto údaje lze dát povel k uložení souboru XML. V okně se objeví informace, jak se soubor jmenuje a kde je uložen. Tento soubor bude odesílán do registru na MPO.

Krycí listy

Průkaz 2013 byl doplněn o nové Krycí listy v.3.1, které byly zveřejněny na stránkách SFŽP – Nová zelenám úsporám.

TV 4.4.4 a Průkaz 4.4.4

Byly provedeny úpravy související se systémem ENEX.

TOB

Opravena chyba při editaci materiálů.

Katalogy

TOMTON – nová značka zařazená do katalogu těles
KAN-therm – nová značka zařazená do katalogu trubek, podlahových systémů a tvarovek
COMAP – aktualizován katalog ventilů, trubek a tvarovek
KORADO – aktualizovány ceny u těles

Nové CD 588

Vydáno
Novinky

Byla provedena úprava ukládání archivních souborů pod Windows 10.

Systém ENEX

Ve spolupráci s MPO jsou v Průkazu prováděny úpravy pro export údajů z Průkazu do systému ENEX. V současné době MPO připravuje na svých stránkách vstupní formulář, kde uživatel uvidí z programu exportovaná data. Předpokládáme, že vše bude dokončeno do konce listopadu.

TV 4.4.2

  • Oprava zobrazení hodnot v tabulce b.6).
  • Oprava zobrazení třídy Neobnovitelné primární energie v grafické části průkazu u "budov s téměř nulovou spotřebou".
  • Tabulka Konstrukcí na kartě Zóny byla doplněna o sloupec s čísly řádku.
  • Úlohu lze uložit jako šablonu a při zakládání nové úlohy je k dispozici povel Načíst šablonu.

DIMOS

Opraveno zadávání průtoku spotřebičem Ms,C,, při výpočtu chlazení. Oprava výpočtu nastavení referenčního ventilu s kódem 120.

Nové CD 586

Vydáno
Novinky

Katalogy

Stavební materiály

Doplněna značka Ytong
ISOVER – aktualizace výrobků na úroveň roku 2016

Ventily

KORADO - regulace ventilové vložky rozšířena o možnost nastavení 0,5, pokud chceme takto upravenou vložku použít v DIMOSU v již hotové úloze, stiskneme na kartě Ventily tlačítko Aktualizovat
GIACOMINI - aktualizace katalogu
IVAR CS - do modelu 137 byly vloženy ventily OPTOMA DV 103 a DV104
KEMPER - nová značka, vložen ventil Multi-Therm pro zaregulování cirkulace TUV
Lipovica - nová značka, vloženy ventily dodávané k tělesům
GLOBAL - nová značka, ventily pro tělesa GLOBAL
HERZ Universa - nová značka, rozdělovače pro podlahové vytápění

Trubky

HERZ - nová značka Universa

Tělesa

KORADO - doplněn nový typ těles RADIK PREMIUM a RADIK MATERNELLE
GLOBAL - doplněna nová značka. Hliníková tělesa

Podlahové systémy

HERZ - nová značka Universa

Programy a moduly

Komín 4.3.3

Ochrana před dělením nulou.

TV - TOB

Potlačeno hlášení o neexistujícím souboru katalogu materiálu M70.

TV a Průkaz 2013 v.4.4.0

  • Upraven tisk tabulky b.5.a) – doplněno zobrazování dodávky energie na přípravu TV ze solárních kolektorů.
  • Upraven tisk tabulky b.6) – při některých úpravách zadání nebyla v tabulce zobrazována hodnota Celkového elektrického příkonu na osvětlení.
  • Upraven tisk tabulky b) dílčí dodané energie – referenční hodnoty dílčí dodané energie byly zobrazovány jen pro v případech výpočtu změny dokončené budovy.
  • Okno pro zadání identifikačních údajů budovy bylo doplněno o pole k zadání registračního čísla ENEX. V tisku Protokolu k průkazu ENB je toto číslo umístěno na konci dokumentu.
  • Upravena metoda započítávání energie solárních kolektorů, pokud byly použity i na vytápění.

Poznámka k ENEX MPO připravuje nový dokument do systému ENEX, který nahradí stávající dokument. Stávající dokument obsahuje údaje, které nelze v průkazu nalézt. Nový dokument by měl obsahovat jen údaje, které se v průkazu vyskytují a bude ho generovat program. Trvá jim to ale dlouho.

DIMOS 5.1.9

Na kartě parametry výpočtu je aktivován výpočet rozvodů pro bytové stanice, včetně návrhu zdroje. Koncepce zadání soustavy s BS minimalizuje požadavky na zadání vstupních údajů a návrh rozvodů je velice rychlý a snadný. Součástí je příklad 301. V demonstrační verzi jsou vidět všechny možnosti návrhu. Na vyžádání zašleme aktivační soubor pro jednotlivé dodavatele BS.