Novinky

Nové firemní CD 624

Vydáno
Novinky

Nové CD 624 Protech - Giacomini je k dispozici ke stažení.

Firemní verze programů Protech - Giacomini obsahuje novou verzi programů Podlahy, DIMOS, ROVO a GDS. Tato instalace si založila nový adresář, nové registry a novou složku na ploše. Vše s označením PROTECH-Giacomini-4. Všechny potřebné informace si lze zobrazit pomocí programu Nástroje PROTECH, který je dostupný ze složky PROTECH-Giacomini-4 na ploše.

Nové CD 623

Vydáno
Novinky

Katalogy

Aktualizovány katalogy spotřebičů paliv firem ABX, HAAS, ROMOTOP.

Programy a moduly

Průkaz 2013

Opravena tabulka účinností kotlů, úprava generování krycích listů.

Podlahy

Doplněna možnost nastavení implicitně nabízené rozteče.

GDSP

Úpravy podle námětů uživatelů.

Nové CD 621

Vydáno
Novinky

Katalogy pro DIMOS 18

ENBRA – Nová značka v katalozích- měřiče průtoku, tepelná čerpadla, kotle na plyn a tuhá paliva, fan-coily.
KORADO – Doplněn KORALINE LV (s ventilátorem).
IMI TA – Ventil TA-compact – DP doplněn o DN 10.

Krycí listy

Aktualizován výpočet dotace, opraveny podlahy přilehlé k zemině.

Nové CD 619

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Průkaz

Doplněny nové Krycí listy.