Novinky

Nové CD 546

Vydáno
Novinky

Katalogy

Aktualizace značky ROTH ve všech katalozích.
Výrobky značky ROTH dodává firma Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.

Giacomini – doplněné ventily a podlahové systémy.

Programy a moduly

TV 3.3.6

Opravena chyba při načítání některých starších úloh.

Průkaz 2013 v.3.4.6

Na kartě Hodnocení je opraveno zobrazování Neobnovitelné primární energie pro rok 2015.
Karta Potřeba tepla upravena pro zobrazování výpočtu pro více zónové budovy.
Pro výpočet Kolektorů jsou doplněny katalogové údaje.

Nové CD 545

Vydáno
Novinky

Katalogy

AQUATHERM – nová značka v katalogu trubek, podlahových systémů a ventilů.

Programy

Doplněny soubory s klimatickými daty pro výpočet kolektorů podle TNI 73 0302:2014.

Nové CD 544

Vydáno
Novinky

Katalogy

Viessmann – aktualizovaný katalog trubek
LIPOVICA - katalog těles doplněn o nové koupelnové těleso
JABLOTRON – katalog čerpadel - aktualizované údaje k záložnímu čerpadlu
Giacomini – aktualizace podlahových systémů a katalogu ventilů
Hydronic Systéms – aktualizace a doplnění ventilů

Programy

TV 3.3.5

Doplněn další tiskový dokument pro tisk Výpočet budovy.

TOB 15.1.6

Načítání materiálů z jiných zakázek.

Průkaz 2013 3.4.5

Karta Hodnocení – doplněna možnost exportu pro účely porovnání vlivů různých opatření.
Nové okno na výpočet Kolektorů podle TNI 73 0302:2014.

Komín 4.1.3

Opraven tisk.

ROVO 3.0.1

Opravena chyba při vkládání dat.

CirTUV 2.1.1

Oprava chyby.