Novinky

Nové CD 625

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog kapalin doplněn o položku 111.
Ventily Hydronic Systems – kompletně aktualizované. Původní soubor přesunut do archivu.
Otopná tělesa – nová značka Hydronic Systems.
Spotřebiče paliv – doplněna značka DAKON a značka EF HOME.

Programy a moduly

DIMOS

Nové sloupce na kartách Ventily, Trubky a kartě Přípojky. Opraveno zobrazování hodnot M a Q při volbě výpočtu pro STT.

Nové CD 624

Vydáno
Novinky

Katalogy

Tělesa MINIB – samostojná tělesa.
Ventily DANFOSS – oprava u ventilů s kódem 221.
Značka REVEL – aktualizace katalogu ventilů, trubek a podlahových komponentů.
Měděné trubky – doplněn SUPERSAN KTO, kde jsou trubky o tl. 1,2 mm.
Nové spotřebiče paliv – BENEKOV, JOTUL, THORMA, HS Flamingo.

Programy a moduly

Komín 4.5.0

Doplněna volba Typu Kotle: pevná paliva s ventilátorem. To umožňuje výpočet pro případ, kdy výrobce uvádí na spalinovém hrdle přetlak spalin vyvolaný ventilátorem.

Nové firemní CD 624

Vydáno
Novinky

Nové CD 624 Protech - Giacomini je k dispozici ke stažení.

Firemní verze programů Protech - Giacomini obsahuje novou verzi programů Podlahy, DIMOS, ROVO a GDS. Tato instalace si založila nový adresář, nové registry a novou složku na ploše. Vše s označením PROTECH-Giacomini-4. Všechny potřebné informace si lze zobrazit pomocí programu Nástroje PROTECH, který je dostupný ze složky PROTECH-Giacomini-4 na ploše.

Nové CD 623

Vydáno
Novinky

Katalogy

Aktualizovány katalogy spotřebičů paliv firem ABX, HAAS, ROMOTOP.

Programy a moduly

Průkaz 2013

Opravena tabulka účinností kotlů, úprava generování krycích listů.

Podlahy

Doplněna možnost nastavení implicitně nabízené rozteče.

GDSP

Úpravy podle námětů uživatelů.