Novinky

Zpravodaj únor 2018

Vydáno
Novinky

Přinášíme Vám informace o připravovaných novinkách na první pololetí roku 2018 v novém zpravodaji Zpravodaj únor 2018.

Nové CD 609

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV 4.7.1 a Průkaz 2013 4.7.0

Prosíme uživatele, aby nám zasílali chybová hlášení, která při práci převážně na PENB v této nové verzi vzniknou. Děkujeme.
Opravena chyba v interním číslování souborů. Tyto chyba byla zdrojem velké skupiny chybových hlášení. Program byl doplněn o další nástroje, které by měly usnadnit dohledání chyby která vzniká při kopírování a duplikacích konstrukcí.

DIMOS 5.4.4

Opravena chyba, ke které mohlo dojít při editaci izolací nad výkresem.

Tepelná zátěž 2.6.0

Úpravy v zobrazování vybraných místností.

DIMTEL 3.4.3

Oprava chyby při zadávání nové místnosti.

Nové CD 608

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV 4.7.1 a Průkaz 2013 4.7.0

Prosíme uživatele, aby nám zasílali chybová hlášení, která při práci převážně na PENB v této nové verzi vzniknou. Děkujeme.
Opravena chyba v interním číslování souborů. Tyto chyba byla zdrojem velké skupiny chybových hlášení. Program byl doplněn o další nástroje, které by měly usnadnit dohledání chyby která vzniká při kopírování a duplikacích konstrukcí.

DIMOS 5.4.4

Opravena chyba, ke které mohlo dojít při editaci izolací nad výkresem.

Tepelná zátěž 2.6.0

Úpravy v zobrazování vybraných místností.

DIMTEL 3.4.3

Oprava chyby při zadávání nové místnosti.

Nové CD 607

Vydáno
Novinky

Všeobecné

Programy jsou přeloženy v novém vývojovém prostředí VC 2017.

Katalogy

REVEL – aktualizace katalogu trubek, ventilů, tvarovek a podlahových systémů.
TECE – aktualizace katalogu trubek, ventilů, tvarovek a podlahových systémů.
Jürgen Schlösser Armaturen (JSA) – nová značka v katalogu podlahových systémů.

Programy a moduly

KOMIN 4.4.2

Oprava výpočtu VI – přívod vzduchu.

PODLAHY

Úpravy na kartě Přípojky.

DIMTEL

Opravy a úpravy podle připomínek uživatelů.

DIMOS 5.4.3

Nabídka názvu místností, zaokrouhlování izolací.