Novinky

Nové CD 652

Vydáno
Novinky

Katalogy

REVEL - kompletní aktualizace katalogu trubek, ventilů a podlahových systémů.
COMAP - kompletní aktualizace katalogu ventilů, trubek, tvarovek, a podlahových systémů.
IMI –HEIMEIER – doplněna nová vložka pro tělesa KORADO (skupina 127).
KORADO – doplněna nová ventilová vložka (skupina 127).
TERMTECH – nová značka – podlahové systémy a trubky.

Programy a moduly

TV-EN

Vygenerovaný soubor XML lze opakovaně načíst do již rozpracovaného průkazu v Energii.

TV

Na kartu Konstrukce doplněn nový sloupec UN.fR.

ZZHP

Doplněno podbarvování panelů pokládaných do půdorysu stropů.

Nové CD 651

Vydáno
Novinky

Katalogy

REVEL

Kompletní aktualizace katalogu trubek, ventilů a podlahových systémů.

COMAP

Kompletní aktualizace katalogu ventilů, trubek, tvarovek, a podlahových systémů.

IMI – HEIMEIER

Doplněna nová vložka pro tělesa KORADO (skupina 127).

KORADO

Doplněna nová ventilová vložka (skupina 127).

Programy a moduly

TV-EN

Vygenerovaný soubor XML lze opakovaně načíst do již rozpracovaného průkazu v Energii.

TV

Na kartu Konstrukce doplněn nový sloupec UN.fR.

ZZHP

Doplněno podbarvování panelů pokládaných do půdorysu stropů.

Nové CD 649

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

GDS

Úprava práce s praporky. Oprava v zobrazování hodnot dpmin1 na patách 30 v případě výpočtu pro redukovaný výkon. Oprava připojování na stoupačky.

TV-EN

Doplněna nová funkce, která ověřuje, zda v úloze TV nejsou nepoužité konstrukce a materiály. Uživatel si může zadat požadavek, aby tyto prvky nebyly exportovány do souboru XML. Oprava exportu údajů pro Nevytápěné prostory. Export rozšířen o stínící součinitele oken.

Komín

Opravena ukládání konstrukcí na kartě Konstrukce.

Katalogy

REVEL

Kompletní aktualizace katalogu trubek, ventilů a podlahových systémů.

COMAP

Kompletní aktualizace katalogu ventilů, trubek, tvarovek, a podlahových systémů.

Katalogy těles

Opravena funkce při dimenzování těles v CADKONU.

Nové CD 648

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV-EN

Doplněna nová funkce, která ověřuje, zda v úloze TV nejsou nepoužité konstrukce a materiály. Uživatel si může zadat požadavek, aby tyto prvky nebyly exportovány do souboru XML. Oprava exportu údajů pro Nevytápěné prostory.

Katalogy

Katalogy těles

Opravena funkce při dimenzování těles v CADKONU.