Novinky

Nové CD 636

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Honorář 2019/2020

Nová verze programu Honorář.

Katalogy

BELIMO - aktualizovaný katalog ventilů.
COSMO - aktualizovaný katalog těles, aktualizovaný katalog Podlahových systémů a nový katalog trubek.

Nové CD 635

Vydáno
Novinky

Katalogy

V katalogu Jaga bylo upraveno pořadí řad ve modelu 21, 22 a 23 MINF.

Programy a moduly

Podlahy

Opraveno zobrazení délek smyček při výpočtu v programu Podlahy. Předchozí opravy byly provedeny jen při spolupráci Podlah a Dimosu nebo GDS nebo GDSP nebo ZZHP Výpočet suchých systémů byl rozšířen o výpočet s trubkou DN12.

Nové CD 634

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Podlahy

Opraven výpočet a tisk celkové délky trubek pro podlahové vytápění. Tato chyba je v programu od CD 632.

Nové CD 633

Vydáno
Novinky

Katalogy

JAGA – aktualizovaný katalog těles.

Programy a moduly

Program TV

Odstraněna chyba při zadání nuceného větrání.