Novinky

Nové CD 683

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Snížení cen těles RADIK.

Programy a moduly

TV22

Doplnění duplikace se záporným přírůstkem. Oprava duplikace skupiny místností.

DIMOS

Komunikace s CADKON byl doplněna o načtení označení větve symbolem „R“.

Nové CD 682

Vydáno
Novinky

Katalogy

ZEHNDER

Aktualizace cen otopných těles.

HERZ

Atualizovaný katalog ventilů, tvarovek, trubek a podlah.

Programy a moduly

Komín

Úprava výpočtu sníženého výkonu u kotlů (4) s ventilátorem.

DIMTEL

 • úprava výpočtu qcm, oprava výpočtu počtu těles, oprava komunikace TV - DIMTEL
 • je-li zadáno nT = 0, pak změnu nT lze udělat jen přepisem této veličiny
 • TV22

  Výpočet místností – povoleno vkládání sloupců. Místní nabídka Místností a okno Úpravy Parametrů místností byly doplněny o možnost měnit stav Vytápěná (1) a nevytápěná (3).

  DIMOS

  Zobrazení výpočtu pro ventily s kódem 221 bylo doplněno o zobrazení teplotního spádu Sigma u smyček, včetně zaškrtávátka Fix Sigmy.

Nové CD 681

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

HERZ

Aktualizovaný katalog ventilů, tvarovek, trubek a podlah.

DIMTEL

Úprava výpočtu qcm, oprava výpočtu počtu těles, oprava komunikace TV - DIMTEL.

Nové CD 680

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog ventilů ZEHNDER

Upraveno výběr ventilů SET O, SET P a SET Q do výpočtové části.

Programy a moduly

DIMOS

 • Oprava výpočtu soustavy s výpočtem chladnutí potrubí a použití redukované hodnoty výkonu otopných těles.
 • Doplněno načítání větví ze zakázek GDS a GDSP.
 • Karta Zadání úseků – ve sloupci Spotřebiče je nová verze filtru pro výběr spotřebičů. Obdobně je nový filtr udělán na kartě Místnosti.

TV22

 • Ošetřeno ukládání souboru při změně zadání.
 • Nová verze Aktualizace těles v DIMTELU na kartě Použitá tělesa.
 • Oprava zobrazování výsledků při zaškrtávání zobrazený úseků na kartě Výpočet budovy.
 • Oprava zobrazování Hodnot Ti,H, a Ti,H,zad.
 • Doplněno ukládání tloušťky stěn W a ostění.