Novinky

Nové CD 674

Vydáno
Novinky

Katalogy

AALBERT – nová značka. Doplněn katalog Trubek, Tvarovek a Podlah. Značka sdružuje původní značky COMAP, MEIBES a FLAMCO. Pro uživatele programu CADKON umístěn aktuální soubor katalogů P80.

Programy

GDSP a ZZHP

Oprava programu.

TV22

Nová verze programu. Doplněn help.

Nové CD 673

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

ROVO

Úprava duplikace ventilů.

PODLAHY

Úprava automatického doplňování délky smyček.

TV22

Nová verze programu TV22 doplněna o tisky Spotřeby energie a Tepelné zátěže.

Nové CD 672

Vydáno
Novinky

Katalogy

CALEFFI - nová značka v katalogu ventilů.

BUDERUS - aktualizovaný katalog těles.

WILO - doplněno STRATOS Pico.

THERMO PANEL - aktualizovaný katalog.

Programy a moduly

TV22

Demonstrační verze k programu TV22, který nahradí TV. Děkujeme za náměty a připomínky k tomuto programu.

TV

Na kartě Konstrukce byl doplněn sloupec 0,6*UN,20.

TOB

Na kartě Skladba byl dole zobrazen výsledek a jeho porovnání s 0,6*UN,20

Tepelná zátěž

Nastavení ochrany rozsahu pracovní doby při výpočtu oslunění.

Podlahy

Karta Místnosti byla doplněna o sloupec ts (°C). Jedná se o hodnotu potřebné střední teploty otopné vody, při které bude smyčka dávat požadovaný výkon.

GDS

Popis těles na výkrese. Je možné nastavit požadavek, aby u 1.RP a 2.RP, bylo místo nastavení Np, zobrazována hodnota kv. Na výkres je možné pokládat tabulky.x Na výkres byla přidána ikona ke spuštění programu PODLAHY.

GDSP

Úprava práce se stoupačkami. Jednoduché stoupačky není potřeba uzavírat do větví.

ZZHP

Oprava generování smyček.

Nové CD 670

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Aktualizace cen.

Kotle ATMOS

Aktualizace.

Kamna NORDICA

Aktualizace.

OVENTROP

Doplněn Combi LR a ventil AZ V.

GIACOMINI

Doplněny ventily R206…, aktualizace cen.

Programy

GDSP

Úprava připojování těles se spodním přívodem.

ZZHP

Úprava funkce pro generování smyček, nová funkce pro přizpůsobení obvodu plochy smyčky zakreslení přívodních úseků ke smyčkám.