Novinky

Nové CD 628

Vydáno
Novinky

Katalogy

COMAP – aktualizované trubky a podlahové systémy.
Kotle – aktualizované značky JUNKERS a DAKON.
TOMTON – nové typy těles.
KORADO – katalog ventilů – ventil KORADO HM byl doplněn s kódem, který provádí výpočet a nastavení po ¼ otáčky.
MINIB – aktualizovaný rozšířený katalog těles.

Programy a moduly

GDS

Úprava generování tabulek na výkres. Úprava zobrazení nastavení 1RP na výkrese. Zobrazení nastavení u kódu 129 bylo rozšířeno na dvě desetinná místa.

Komín

Úprava textů, úprava kontrolních bodů.

Nové CD 626

Vydáno
Novinky

Katalogy

Komínové konstrukce - aktualizace značky CIKO.

Programy a moduly

Průkaz

Oprava sestavení Krycích listů.

Nové CD 625

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog kapalin doplněn o položku 111.
Ventily Hydronic Systems – kompletně aktualizované. Původní soubor přesunut do archivu.
Otopná tělesa – nová značka Hydronic Systems.
Spotřebiče paliv – doplněna značka DAKON a značka EF HOME.

Programy a moduly

DIMOS

Nové sloupce na kartách Ventily, Trubky a kartě Přípojky. Opraveno zobrazování hodnot M a Q při volbě výpočtu pro STT.

Nové firemní CD 624

Vydáno
Novinky

Nové CD 624 Protech - Giacomini je k dispozici ke stažení.

Firemní verze programů Protech - Giacomini obsahuje novou verzi programů Podlahy, DIMOS, ROVO a GDS. Tato instalace si založila nový adresář, nové registry a novou složku na ploše. Vše s označením PROTECH-Giacomini-4. Všechny potřebné informace si lze zobrazit pomocí programu Nástroje PROTECH, který je dostupný ze složky PROTECH-Giacomini-4 na ploše.