Novinky

Nové CD 678

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV22

  • Doplněna šablona – aktuální stav úlohy je uložen s příponou .TP22S.
  • Soubor /Připojit jinou zakázku/ doplněn o povel „Ze souboru xxx.TV22 načíst tělesa“. Z vybrané zakázky je do místností se shodným číslem přenesena specifikace těles.
  • Při zadávání vrstev lze kopírovat seznam vrstev ze skladby A do skladby B.
  • Byla provedena úprava duplikací místností, jejichž číslo obsahovalo písmeno (102b).

TOB

Při zadávání vrstev lze kopírovat seznam vrstev ze skladby A do skladby B

DIMTEL

Návrh těles 1 doplněn o možnost načíst Specifikace těles z jiné místnosti. Není tedy potřeba vybírat specifikace v okně Výběr těles. Pro účely výpočtu průtoku je doplněna hodnota měrné tepelné kapacity vody c.

DIMOS

Oraveno okno Ventily a šroubení. Je možné nastavit omezení nastavení regulace směrem dolů.

Nové CD 677

Vydáno
Novinky

Katalogy

SIKO – otopná koupelnová tělesa.
MINIB2019 – ventily - oprava textu „specifikace“ u řady SBP.
VIEGA – tvarovky a trubky – doplněna nová řada Temponox.
EURONIS – vlnité trubky PMH – ventily – ventily pro koupelnová tělesa – UNI, TWIN, EASY.

Programy a moduly

DIMTEL

Program byl doplněn o funkci, která na kartě Návrh těles 1, umožňuje kopírovat tělesa mezi místnostmi.

TV22

  • Odstraněna chyba při načítání starší úlohy, pokud byly v úloze Zóny.
  • Odstraněna chyba při opakovaném otevření okna pro editaci konstrukce.
  • Zadání a výpočty podílu rámu FF v případě, kdy výplň neměla zadány rozměry.
  • Okno „Parametry zóny“ doplněno o „Zadání“ nebo „Výpočet“ vnitřního objemu.

DIMOS

Oprava zobrazování tepelných ztrát větráním.

Nové CD 676

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS

Sloupec V (l/h) – jednotky lze přepnout na (l/min).

TV22

Děkujeme za zasílání připomínek a námětů na doplnění nových funkcí. Program doznal větších úprav, včetně doplnění tisků konstrukcí a materiálu. Bylo upraveno okno pro zadání místností.

Honorář 2022

Nová verze programu Honorář.

Nové CD 675

Vydáno
Novinky

Katalogy

AALBERTS – nová značka. Doplněn katalog Ventilů, Trubek, Tvarovek a Podlah. Značka sdružuje původní značky COMAP, MEIBES a FLAMCO.
KORADO – úprava cen, doplnění nový typů KORALINE.
KORADO ventily – doplněn axiální ventil pro KORALINE.
IVAR CS – doplněn rozdělovač IVAR CS 501 MST.

Programy

TV22

Upraveno podle námětů uživatelů.