Novinky

Nové CD 668

Vydáno
Novinky

Katalogy

ZEHNDER

Aktualizace katalogu otopných těles a ventilů.

ISAN

Aktualizace katalogu těles a nově založen katalog ventilů ISAN.

GIACOMINI

Úprava specifikace rozdělovače R553 FK DB.

Programy a moduly

ZZHP

Úpravy při generování smyček.

GDSP

Úpravy.

Podlahy

Úprava v okně pro zadání přívodních úseků.

TV BIM

Program TV byl úpraven pro načítání gbXML z Revit, ArchiCAD a Designe Building.

Nové CD 665

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Upozornění
Na CD 665 jsou nové verze programů DIMOS, GDS, GSP, Podlahy, ZZHP, ROVO a CirTuv. Jak jsme vás již informovali e-mailem, k užívání těchto nových verzí je potřeba, abyste měli v počítači nainstalován aktivační soubor PROTECH 2022. Pokud jste si tento soubor ještě nezakoupili (1 900 Kč), programy budou pracovat v demonstrační verzi!

PODLAHY

Doplněn výpočet regulace smyček o ventily s kódem 222.

ZZHP

Úpravy generování smyček, úpravy pro firemní verze.

Katalogy

PURMO – aktualizace katalogu těles.

P.M.H. – nová značka v katalogu těles.

Spotřebiče paliv – aktualizace katalogů: ROMOTOP, HS Flamingo, HAAS a Sohn, ABX.

Nové CD 661

Vydáno
Novinky

Katalogy

KORADO

Aktualizované ceny.

OVENTROP

Doplněny ventily HydroControl V, HydroCom A, Cocon QDP.

KSB

Doplněna čerpadla Etaline a Calio.

HOXTER

Nová značka v spotřebičů paliv.

GIACOMINI

Ventil R701F.

ZEHENDER

Aktualizovány katalogy těles a nový katalog ventilů.

DANFOSS

Nové ventily RA_HC, RA-HC(MB), ASV-BD, ASV-LF, TDU.5.

Programy a moduly

TV

Tisk dokumentu Výpočet budovy, byl doplněn o nový formulář, kde jsou místnosti uspořádány podle zón.

Podlahy

Karta Popis doplněna o zadání teploty tw1 a spádu dt pro otopná tělesa.

GDS

Opravy podle námětů uživatelů.

ZZHP

Úpravy při generování smyček, nové popisky smyček.

Nové CD 659

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Aktualizované ceny a doplněny nové typové řady těles.

KSB

Aktualizován katalog ventilů a katalog čerpadel Calio.

IVAR CS

Aktualizován katalog tepelných čerpadel.

Programy a moduly

TV

Úprava načítání XML a slučování konstrukcí.

GDS

Povel na zvýraznění zaizolovaných úseků. V tomto režimu lze kliknutím na úsek přiřadit nebo odstranit izolaci z úseku.

DIMTEL

Zobrazování součtů QTp, QTr, MQp a MQr na kartě Místnosti. Úprava v okně Výběr těles.

Podlahy

Karta Popis doplněna o možnost centrálně editovat teplotu rozdělovače. Úpravy zobrazování volné plochy v okně Přípojky. Místní nabídka doplněna o povel k přiřazení volné plochy Av k ploše Apr vybrané přípojky. Z nové hodnoty Apr je vyčíslena nová délka přípojky.

DIMOS / Bytové stanice

Aktualizace BS HERZ a Meibes.