Novinky

Nové CD 623

Vydáno
Novinky

Katalogy

Aktualizovány katalogy spotřebičů paliv firem ABX, HAAS, ROMOTOP.

Programy a moduly

Průkaz 2013

Opravena tabulka účinností kotlů, úprava generování krycích listů.

Podlahy

Doplněna možnost nastavení implicitně nabízené rozteče.

GDSP

Úpravy podle námětů uživatelů.

Nové CD 621

Vydáno
Novinky

Katalogy pro DIMOS 18

ENBRA – Nová značka v katalozích- měřiče průtoku, tepelná čerpadla, kotle na plyn a tuhá paliva, fan-coily.
KORADO – Doplněn KORALINE LV (s ventilátorem).
IMI TA – Ventil TA-compact – DP doplněn o DN 10.

Krycí listy

Aktualizován výpočet dotace, opraveny podlahy přilehlé k zemině.

Nové CD 619

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Průkaz

Doplněny nové Krycí listy.

Nové CD 618

Vydáno
Novinky

Katalogy

KATALOGY pro DIMOS 18

IVAR CS – aktualizace katalogů – tepelná čerpadla, ventily, tělesa, trubky, tvarovky, podlahové systémy, čerpadla.
ISAN – aktualizace výkonů u konvektorů.
HONEYWELL – aktualizace katalogu ventilů.

Katalog IZOLACÍ

Aktualizovány značky – ARMACELL, FADOPEX, ISOVER, KAIMANN, MIRELON, PAROC, ROCKWOOL.

Programy a moduly

DIMOS

Opravena chyba při tisku.

Nová funkce v Průkazu

V dialogovém okně Parametry zóny, na kartě Vytápění bylo umístěno zaškrtávátko Zóna nemá regulaci OS. Pokud je zaškrtávátko zaškrtnuto, nejsou při výpočtu potřeby tepla započítány zisky.

Otopná soustava bez regulace se může vyskytovat ve stávajících objektech. Narůstá potřeba energie. Tato nová funkce byla doplněna na návrh uživatelů. Obdobná funkce je v programu Energie. Při prvním otevření okna by nemělo být zaškrtávátko zaškrtnuté.