Novinky

Nové CD 651

Vydáno
Novinky

Katalogy

REVEL

Kompletní aktualizace katalogu trubek, ventilů a podlahových systémů.

COMAP

Kompletní aktualizace katalogu ventilů, trubek, tvarovek, a podlahových systémů.

IMI – HEIMEIER

Doplněna nová vložka pro tělesa KORADO (skupina 127).

KORADO

Doplněna nová ventilová vložka (skupina 127).

Programy a moduly

TV-EN

Vygenerovaný soubor XML lze opakovaně načíst do již rozpracovaného průkazu v Energii.

TV

Na kartu Konstrukce doplněn nový sloupec UN.fR.

ZZHP

Doplněno podbarvování panelů pokládaných do půdorysu stropů.

Nové CD 649

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

GDS

Úprava práce s praporky. Oprava v zobrazování hodnot dpmin1 na patách 30 v případě výpočtu pro redukovaný výkon. Oprava připojování na stoupačky.

TV-EN

Doplněna nová funkce, která ověřuje, zda v úloze TV nejsou nepoužité konstrukce a materiály. Uživatel si může zadat požadavek, aby tyto prvky nebyly exportovány do souboru XML. Oprava exportu údajů pro Nevytápěné prostory. Export rozšířen o stínící součinitele oken.

Komín

Opravena ukládání konstrukcí na kartě Konstrukce.

Katalogy

REVEL

Kompletní aktualizace katalogu trubek, ventilů a podlahových systémů.

COMAP

Kompletní aktualizace katalogu ventilů, trubek, tvarovek, a podlahových systémů.

Katalogy těles

Opravena funkce při dimenzování těles v CADKONU.

Nové CD 648

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV-EN

Doplněna nová funkce, která ověřuje, zda v úloze TV nejsou nepoužité konstrukce a materiály. Uživatel si může zadat požadavek, aby tyto prvky nebyly exportovány do souboru XML. Oprava exportu údajů pro Nevytápěné prostory.

Katalogy

Katalogy těles

Opravena funkce při dimenzování těles v CADKONU.

Nové CD 647

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

DIMOS

Úprava tisků pro Black systém. Upraveno okno Parametry spotřebič a výběr spotřebičů z U_katalogu.

ZZHP – STR

Úprava vyhodnocování délek přípojek stropních panelů.

TV a Průkaz 5.0.2

Podpora exportu XML do ENERGIE 2020. Úprava rozměrů dialogových oken.

TV-EN

Zajišťuje export souboru XML, který lze načíst do Energie 2020.

Katalogy

GIACOMINI

Doplněn regulátor diferenčního tlaku R206-C s výpočtem nastavení (kód 225).

DANFOSS

Doplněny nové typy ventilu AB –QM 4.0.

HONEYWELL

Doplněny ventily řady V 2000.