Novinky

Nové CD 657

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Propojení programů na soubor gbXML z BIM programů

DIMOS, GDS, GDSP - nabídka Soubor je doplněna o povel načíst gbXML. Tento soubor exportuje program REVIT, ArchiCAD a další. Na kartě Místnosti je pak zobrazen seznam místností. Do sloupce UČM bývá vloženo číslo místnosti. Místní nabídka umožňuje tento údaj zkopírovat do sloupce ČM.
TV – místní nabídka karty Konstrukce byla doplněna o povel ke slučování duplicitních konstrukcí. Tím se výrazně zpřehlední seznam konstrukcí v případě, že jde o načtení souboru gbXML některého z BIM programů.

Honorář

Nová verze programu Honorář aktualizovaná podle publikace Sazebník UNIKA 2021.

DIMOS

Úprava načítání archivních úloh.

ZZHP

Generování smyček.

Podlahy

Zobrazování pokrytí místnosti při návrhu otopných těles na kartě Návrh smyček.

Nové CD 656

Vydáno
Novinky

Katalogy

IMI TA – nový Model 210 – Chytré regulační ventily byl doplněn o ventil TA-Smart.
IMI Heimeier – nové ventily Calypso F-exact (121), Eclipse 300 (127) a dvojventil MULTILUX 4-F- SET (137).

Programy a moduly

ZZHP

Úprava generování smyček.

DIMOS

Aktivování karty Spotřebiče T/CH.

DIMOS

Číslo místnosti může obsahovat symbol tečky např. 34.02. Upravena kontrola návrhu DN u TA Modulátor.

GDSP

Generování smyček.

Nové CD 654

Vydáno
Novinky

Katalogy

GIACOMINY

Aktualizace katalogů trubek, tvarovek, podlah a ventilů. Katalog ventilů doplněn o ventily DB (model 127) včetně nových rozdělovačů.

JAGA

Nové typy dynamických otopných těles.

KORADO

Aktualizován katalog otopných těles.

KERMI

Aktualizace podlahových systémů a trubek.

LIPOVICA

Katalog ventilů doplněn o další typy.

VIEGA

Aktualizace katalogu trubek.

NGR FLEX - novinka v katalogu Trubek a Izolací

Systém předizolovaného plastového potrubí pro tepelné sítě.

Programy a moduly

Úpravy programů podle připomínek a námětů uživatelů.

Nová firemní CD 653

Vydáno
Novinky

Firemní CD 653 PROTECH-Giacomini

CD obsahuje:
  • novou verzi programů Podlahy, DIMOS, a nový program ZZHP na jednoduchý a rychlý návrh podlahových systémů.
  • aktualizované katalogy f. GIACOMINI
  • katalog ventilů je doplněn o dynamický ventil R4xx a regulátory průtoku R206C
  • ZZHP podlahy – dělení smyček v případě, že je smyčka již připojena na rozdělovač

Firemní CD 653 PROTECH-IVAR CS

CD obsahuje:
  • nový program ZZHP-STR určený pro grafický návrh stropních chladících systémů
  • novou verzi programů Podlahy, DIMOS, ROVO
  • program PODLAHY byl rozšířen o výpočet suchých systémů a o výpočet chlazení
  • aktualizované katalogy firmy IVAR CS – ventily, trubky, tělesa, tvarovky, čerpadla, podlahové komponenty, izolace, tepelná čerpadla
  • aktuální katalog těles KORADO a MINIB