Novinky

Nové CD 545

Vydáno
Novinky

Katalogy

AQUATHERM – nová značka v katalogu trubek, podlahových systémů a ventilů.

Programy

Doplněny soubory s klimatickými daty pro výpočet kolektorů podle TNI 73 0302:2014.

Nové CD 544

Vydáno
Novinky

Katalogy

Viessmann – aktualizovaný katalog trubek
LIPOVICA - katalog těles doplněn o nové koupelnové těleso
JABLOTRON – katalog čerpadel - aktualizované údaje k záložnímu čerpadlu
Giacomini – aktualizace podlahových systémů a katalogu ventilů
Hydronic Systéms – aktualizace a doplnění ventilů

Programy

TV 3.3.5

Doplněn další tiskový dokument pro tisk Výpočet budovy.

TOB 15.1.6

Načítání materiálů z jiných zakázek.

Průkaz 2013 3.4.5

Karta Hodnocení – doplněna možnost exportu pro účely porovnání vlivů různých opatření.
Nové okno na výpočet Kolektorů podle TNI 73 0302:2014.

Komín 4.1.3

Opraven tisk.

ROVO 3.0.1

Opravena chyba při vkládání dat.

CirTUV 2.1.1

Oprava chyby.