Novinky

Zpravodaj duben 2015

Vydáno
Novinky

Zpravodaj obsahuje souhrn informací o postupu úprav programů podle zveřejněných pokynů. Dále jsou ve Zpravodaji uvedeny informace o úpravách programů, které usnadňují zpracování žádostí a předpokládané termíny vydání CD s novými verzemi programů.

Nové CD 548

Vydáno
Novinky

Katalogy

Do katalogů Podlahy, Ventily a Trubky byla vložena nová značka GETASYSTEM. Dodavatelem tohoto systému podlahového vytápění je firma IVT, s.r.o., organizační složka.

Katalog stavebních materiálů

Nová značka - E02 Eko-izolace HS Grup
Aktualizace K03 KM BETA – doplněna skupina SENDVIX
Aktualizace I01 Isover na úroveň roku 2015.

Ostatní katalogy

Meibes – kompletní aktualizace ventilů
Honeywell - kompletní aktualizace ventilů
GIACOMINI – doplnění suchých systémů pro podlahové vytápění
SIEMENS – doplněny další DN u ventilů (VPI 45 a VPI45Q)
VAWIN – doplněna nová řada trubek EVO
LIPOVICA – kompletní aktualizace katalogu těles, doplnění modelu PLANO

Programy

Opraveno zobrazování souborů formátu HTML v programu TV a navazujících knihovnách souvisejících s hodnocením budov.

Nové CD 547

Vydáno
Novinky

Katalogy

Do katalogů Podlahy, Ventily a Trubky byla vložena nová značka GETASYSTEM. Dodavatelem tohoto systému podlahového vytápění je firma IVT, s.r.o., organizační složka.

Katalog stavebních materiálů

Nová značka - E02 Eko-izolace HS Grup
Aktualizace K03 KM BETA – doplněna skupina SENDVIX
Aktualizace I01 Isover na úroveň roku 2015

Ostatní katalogy

Meibes – kompletní aktualizace ventilů
Honeywell - kompletní aktualizace ventilů
GIACOMINI – doplnění suchých systémů pro podlahové vytápění
SIEMENS – doplněny další DN u ventilů (VPI 45 a VPI45Q)
VAWIN – doplněna nová řada trubek EVO
LIPOVICA – kompletní aktualizace katalogu těles, doplnění modelu PLANO

Nové CD 546

Vydáno
Novinky

Katalogy

Aktualizace značky ROTH ve všech katalozích.
Výrobky značky ROTH dodává firma Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.

Giacomini – doplněné ventily a podlahové systémy.

Programy a moduly

TV 3.3.6

Opravena chyba při načítání některých starších úloh.

Průkaz 2013 v.3.4.6

Na kartě Hodnocení je opraveno zobrazování Neobnovitelné primární energie pro rok 2015.
Karta Potřeba tepla upravena pro zobrazování výpočtu pro více zónové budovy.
Pro výpočet Kolektorů jsou doplněny katalogové údaje.